Обезводнената Индия

Арабският свят е сред най-уязвимите от климатичните промени
20.03.2010
Детска вокална група "Смехорани"
СОФИЯ ЧЕСТВА ДЕНЯ НА ВОДАТА
26.03.2010

Според проучванията на експертите до 2025 година две трети от населението на Земята неминуемо ще се сблъска с проблема – недостиг на питейна вода.

Вече повече от един милиард хора нямат достъп до чиста питейна вода. Повече от 5 милиона  деца умират от лечими болести, причинени от мръсна вода.

Проблемът с обезводнените територии, бързия прираст на населението и изменението на климата все повече ослежняват проблема.

Индия като развиваща се страна вече понася с пълна сила страданието от недостига на чиста вода.

1.    В страната, чието население съставя 17% от населението на Земята и чийто прираст стига до 18 милиона човека на година, в тази страна се намират само 4% от световните ресурси на питейна вода. (Фото: Michael Francis McElroy/ZUMA)
2.    Статистиката сочи, че ако през 20-ти век броя на населението е скочил три пъти, то потреблението на вода се е увеличило 6 пъти, в сравнение с миналия век. (Фото: Michael Francis McElroy/ZUMA)
3.    Засега недостигът на вода се усеща само от бедното население на планетата. Проблемът обаче става все по-глобален и след 50 години, когато по прогнози населението ще се увеличи два път, недостигът на вода ще се отразява на живота на всички. (Фото: Michael Francis McElroy/ZUMA)
4.    За пълната картина на катастрофата принос има и индустриализацията. (Фото: Michael Francis McElroy/ZUMA)
5.    70% от водата, която използват в Делхи е от близките реки, независимо че те са пренаситени с химически и органически отпадъци. (Фото: Michael Francis McElroy/ZUMA)
6.    Само в един Бумбай всеки ден един милион души изсипват в реките своите боклуци. (Фото: Michael Francis McElroy/ZUMA)
7.    За последните няколко години количеството на мусонните дъждове е намаляло с 50%, което неизменно води до срив в селското стопанство. (Фото: Michael Francis McElroy/ZUMA)
8.    Независимо в коя част на Индия живее, всеки индиец започва деня с носене на вода. За някои стигането до санализационната мрежа си е е истинско пътешествие. (Фото: Michael Francis McElroy/ZUMA)
9.    Питейната вода е един от малкото природни ресурси, които е невъзможно да се заменят с нищо с друго и са определящи за живота. (Фото: Michael Francis McElroy/ZUMA)
10.     Районът на бумбайската крайбрежна пералня се счита за най-голямата обществена пералня в света. (Фото: Michael Francis McElroy/ZUMA)
11.    Всеки един от милионите работници в района изпълнява ежедневните си потребности напрактика без да се отдалечава от варелите с вода. (Фото: Michael Francis McElroy/ZUMA)

Източник: photoslide.livejournal.com

Вашият коментар