Дунавските страни се обединиха

Екокатастрофата в САЩ – индианска поличба за края на света
23.06.2010
Пракаш Белвал
Играта, наречена криза
07.07.2010
Una_V4

Прие се План за управление на реката

В Деня на река Дунав, 29 юни, 14 държави от басейна на река Дунав приеха План за управление на Дунавския речен басейн за следващите 5 години. Планът посочва конкретните мерки до 2015 г., които да допринесат за доброто състояние на реката и притоците й, като постигнат устойчиво използване на водите. Амбициозността на плана може да бъде помрачена от планираните инфраструктурни проекти за подобряване нd корабоплаването,  се казва в петиция на международната природозащитна организация WWF, подписана от 100 хиляди жители на Европа.

Навигационни проекти в Унгария могат да увредят речното легло и да смъкнат нивото на подпочвените води. Подобни планове по течението на Дунав в България и Румъния могат да доведат и до изчезването на застрашената дунавска есетра. По горното течение на реката регулирането на течението между Щраубинг и Филсхофен ще доведе до унищожаването на последния свободно течащ участък от реката в Германия със сериозни последствия за биоразнообразието и водния баланс в района.

Натискът за строителство на нови водноелектрически централи също заплашва Дунав. Въпреки че те са възобновяем източник на енергия, вецовете, включително малките, могат да нарушат крехките речни системи. Затова трябва да бъдат планирани внимателно, като част от по-широка енергийна стратегия, която включва и енергийна ефективност.

Планът за управление на Дунавския речен басейн се изисква от Рамковата директива за водите на Европейския съюз, което е най-амбициозното европейско законодателство, целящо постигането на „добро състояние” на европейските сладководни екосистеми.

„Новото при този план е, че взима предвид всички варианти и отива по-далеч от традиционните цели за качество на водите и призивите за строителство на нови пречиствателни станции или прилагане на добри селскостопански практики”, обяснява Андреас Бекман, директор на Дунавско-Карпатската програма на международната природозащитна организация WWF. „За първи път не само се оценява огромното отражение на водната инфраструктура върху здравето на реката, но се взимат предвид исканията за действия и разумни стъпки”. Язовирите на водноелектрическите централи, дигите за предпазване от наводнения и местата, изградени за подобряване на корабоплаването, нарушават естествената речна динамика и намаляват разнообразието от местообитания, от които се нуждаят речните организми. Планът показва как това да бъде избегнато или минимизирано чрез практически мерки като изграждането на коридори за рибата, които позволят тя да преминава през водноелектрическите централи. Препоръчва се повторното свързване на страничните ръкави на реката и премахването на някои диги срещу наводнения, за да се възобновят влажни зони. Те осигуряват много ползи, като управление на наводнения, защото задържат и бавно освобождават вода, пречистване на вода чрез филтрация, производство на естествени ресурси като риба и тръстика. Влажните зони са важни като място за хвърляне на хайвер, хранене и гнездене.

WWF и „Приятели на Земята” призовават европейските законотворци да подобрят законовата рамка, която ще позволи да се постигнат целите на плана. Едно от незабавните действия би била всеобхватна европейска забрана на фосфатите в перилните препарати.

Източник:economynews.bg

Вашият коментар