Идва ера с недостиг на вода

Богатите нации са уязвими на водни бедствия
20.06.2010
interior_bobi4
Баня с дрешник в спалнята
21.06.2010
снимка:"Ройтерс"
Глобалното намаляване на водни ресурси е много по-бързо от очакваното.

Острият недостиг  на вода ще промени глобалната икономика,
доказва проучване на международни експерти

Нарастване броя на населението, развитието на градовете, селскостопанското производство, както и изменението на климата са все причини за изострящата се конкуренция за прясна вода. Много скоро липсата на вода ще е толкова осезателно, че почти всяка индустрия в света ще отбележи спад и ще се нуждае от системна трансформация и от изцяло ново стратегическо планиране на производствени практики и бизнес модели.

„Тези резултати трябва да се приемат като аларма за всички компании, които все още не са установили стабилни стратегии по отношение на ресурса вода”, казва Крис Култър, вицепрезидент на GlobeScan, междунарадната социологическа компания, разработила изследването.

Това е глобално проучване на общественото мнение по отношение устойчивостта на развитие, което взема предвид становищата на 1200 експерти, направено в началото на 2010 година.

По мнение на Джеф Ериксън,  вицепрезидент на SustainAbility, всяко едно решение на мениджъри от високо ниво вече трябва да бъде съобразено с недостига на питейна вода, защото този факт е пряко свързан с всеки бизнес процес.

Например, мениджърите, които обмислят установяване на производство в Китай, трябва внимателно да обмислят последиците от бързото топене на ледниците в Тибетското плато, което ще се отрази най-вече на нивото на големите реки в Китай.

В Щатите производителите могат да обмислят преместване на своите фабрики от все по-сухите Югозападни територии в богатия на води район на Големите езера.

Резултати от проучването

Изследването за устойчивото развитие на водите се проведе в над 80 страни. Повече от 1200 мениджъри на компании, политически лидери, членове на неправителствени организации, представители от научните среди имаха възможност да споделят своите позиции. Всички те са единодушни в едно, че недостигът на вода и замърсяването на водата са най-сериозните екологични проблеми в света.

Заедно с възвръщаемостта на инвестициите, капиталовите изисквания, както и тримесечните отчети, компаниите, които искат да останат в бизнеса, ще трябва да добавят и експертиза  за управление в условията на недостиг на вода. Новите бизнес практики ще трябва да се обвържат с мерки за опазване на околната среда, водните ресурси и екосистемите, с обществено образование и работа с НПО. Фирмите ще трябва да предвидят и пазарния натиск, свързан с повишаване цената на водата.

Топ 20 решения за справяне с глобалната криза за питейна вода

Кои технологии или изменения в поведението ще ни дадат шанс да се справим с проблемите, свързани с недостига на питейна вода през следващите 10 години?

•    Образованието трябва да промени потреблението / начина на живот
•    Технологии, които съхраняват и опазват водите  
•     Рециклиране / системи за пречистване на водата
•    Подобрения при напоителните технологии / земеделски практики
•    Подходящи цени/правила за водния пазар
•     Енергийно ефективни системи за обезсоляване на водата
•    Изграждане на водосборища, обезпечаващи земеделската реколта
•    Създаване на общности и партньорства за управление.
•    По-добра правителствена политика
•    Индикации за управление на екосистемите
•    Подобряване на инфраструктурата за дистрибуция на вода
•    Изграждане на международна политическа рамка / институционално сътрудничество
•    Посочване на  на замърсяването ще подобри качеството на водата
•    Справедлив достъп до иновации
•    Водни проекти в развиващите се страни / трансфер на технологии
•    Мерки за  смекчаване изменението на климата
•    Контрол на естествения  прираст на населението

Еспертите, участващи в изследването, са категорични,  че недостигът на вода ще се отрази на производствения процес на всяка компания, която иска да остане на пазара. Недостигът на вода ще промени и общественото мнение за стойността на водата, която много скоро няма да е просто стока, а ценен ресурс. Производителите на храни, например, които използват 70% от питейната вода в света, със сигурност ще започнат по-ефективно да развиват технологии за опазване и пестене на водата.
Производителите на домакински електроуреди вече се хвалят с технологиите си за пестене на вода и електричество. И текстилният бранш дори вече предлага облекла, които по-рядко се  перат. Очаква се индустриалните компании да добавят нов сектор на внимание при прогноза на пазарите, който ще е изцяло свързан с водата. Те вече няма да разполагат с лукса да произвеждат продуктите си с много вода, както до сега. Наличието на вода ще стане основен приоритет при избора на бизнес решения.
Компаниите, които използват станции за пречистване на отпадъчни води вероятно ще продължат парньорството си с производители на чиста енергия като водорасли и други биогорива и култури. По този начин значително ще се намалят разходите за пречистване на отпадните води.

Надеждите на експертите, участници в изследването са, че в близко бъдеще съществуващите технологии ще се съчетаят с по-ефективна политика на правителствата и с общообразователна просвета и тези паралелни процеси ще помогнат на човечеството по-лесно да навлезе в ерата на глобалния недостиг на вода.

Източник: www.circleofblue.org

Вашият коментар