С 30 млн. куб. м ще бъде увеличен обема вода от язовир Въча за производство на електроенергия

Manova_studenti
Създават закон за защита на ледниците в Аржентина
23.08.2010
ТЕСТ ЗА ВОДАТА – от часа по химия
07.09.2010
kids_bathroom2

По разпореждане на министъра на околната среда и водите Нона Караджова на 9 август 2010 г. е извършена проверка във връзка с проблема с питейно-битовото водоснабдяване на гр. Кричим, гр. Перущица и с. Устина.

В началото на месец август министър Караджова инициира оперативна среща с представители на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на земеделието и храните, „Язовири и каскади”- НЕК и „Напоителни системи” ЕАД за незабавно решаване на проблема. Бе взето решение за извършване на съвместна проверка на място.

Работната група извърши проверка на участъка от река Въча след водохващането на „Напоителни системи” – ЕАД клон Пловдив и на кладенците, предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

Бе установено, че поради пряката хидравлична връзка между коритото на река Въча и намиращите се в терасата на реката кладенци за питейно-битово водоснабдяване, в случаите на намаленото водно количество в реката, се нарушава питейно-битовото водоснабдяване на гр. Кричим, гр. Перущица и с. Устина. Една от причините за недостатъчния отток в река Въча през летните месеци е неравномерния режим на работа на водноелектрическите централи – ВЕЦ „Въча 1”, ВЕЦ ” Въча 2” и ВЕЦ ”Кричим” през последните две години.

С цел да се възстановят ресурсите на подземни води в терасата на реката и да се създаде възможност от кладенците да се черпи необходимото количество вода за питейно-битовото водоснабдяване на гр. Перущица, на Централно диспечерско управление към МИЕТ, зам.-министърът на МИЕТ Марий Косев разпореди през месец август т.г. да бъде увеличен с 30 млн. куб. м. обема вода от язовир Въча за производство на електроенергия, като от тях до 10 млн. куб. м се преработват денонощно – по 5 куб. м./ сек. чрез ВЕЦ „Въча 2” и ВЕЦ „Въча 1”. Басейнова дирекция – Пловдив и ВиК – Пловдив осъществяват контрол по изпълнение на предписанията. В резултат на въведените мерки ВиК – Пловдив отчита, че нивото се е повишило с 40 см.Това дава основание да се приеме, че така ще бъде решен проблема с недостига на вода за гр. Перущица.

Източник: МОСВ

Вашият коментар