ДЕМЕТРА ГЕЯ

ДИЗАЙН ГРУП
19.12.2010
ДАЛИЯ
19.12.2010

ДЕМЕТРА ГЕЯ
Торсионни генератори за:
едновременно загряване и пречистване на вода в плувни басейни;
топлинна енергия в битовия сектор;
промишлеността и селското стопанство
София, бул. “Дондуков” 9, тел. 02/980 75 72
e-mail: sales@demetra-geia.org

Вашият коментар