КЛИМАКОМ

Valentino_ROSE_CORAIL1
ЖАКОТ
18.12.2010
РАПИД
18.12.2010

Инженерингова компания, официален дистрибутор:
– климатиците MITSUBISHI ELECTRIC
– френски артрадиатори CINIER
– дизайнерски италиански радиатори BREM
– влагоуловителни системи DANTHERM
– инструменти за климатична и вентилационна техника MASTERCOOL,
REFCO

София, ул. „Марин Дринов” 30, тел. 02/ 943 11 34, 35, 36
e-mail: sofia@climacom.com

Вашият коментар