НИК-21- Мечев

КИНТ
18.12.2010
Делта 5
18.12.2010

„НИК-21-МЕЧЕВ“ ЕООД гр.Разград

предлага водомери ДУ 15- 500 мм.,за студена и топла вода,
с визуално или дистанционно отчитане;
ултразвукови разходомери-стационарни и преносими с ДУ 25 – 6500 мм.

Поддържа складова наличност на водомери за студена вода от 15 до 200 мм. – в т.ч.
и на двойни /комбинирани /водомери ДУ 50 – 150 мм.

Представител за България на Powogaz, Полша и Flexim, Герамния.

Производителите притежават сертификат ISO 9001 , а „НИК-21-МЕЧЕВ“ ЕООД – Удостоверение за оценка
съответствието на продуктите съгласно НСИОССП издадено от Булгарконтрола АД
гр.София.

Извършва услуги по откриване течове от водопроводи и локализиране на трасетата им.

„НИК-21- Мечев“  ЕООД

7200 гр. Разград
бул. „България“ 52 вх.В ап. 23
тел./ факс  084  661 431
e-mail: nik@nik-21mm.com

Вашият коментар