ОРГРЕС

НИКОЛ – Н
19.12.2010
РЕФАН БЪЛГАРИЯ
19.12.2010

ОРГРЕС
гр. Варна, ул. Тролейна 1, в сградата на ТПКИ Родина.
тел./факс: 052 511 808, 0887 194947, 0888 725 625
e-mail: office@orgres-bg.com

Основна дейност: химическо очистване и консервация на топлоенергетично и топлообменно оборудване, доставка на автоматично действащи омекотителни и обезсоляващи инсталации и филтрувална и дозираща техника, доставка на йонообменни смоли и корекционни реагенти за водохимичния режим на енергийни и промишлени котли, почистващи разтвори.

Вашият коментар