ПИЕЛ ФИТНЕС

Сънкинг
19.12.2010
ПАРТНЕР&СИНОВЕ
19.12.2010

ПИЕЛ ФИТНЕС

София, ул. “Г. Вашингтон” 23, тел./факс 02/983 20 38, 983 55 21
e-mail: pielfitness@aster.net

Доставка и продажба на професионално фитнес оборудване. Изключителен представител на американската фирма LIFE FITNESS

Вашият коментар