ПРОТЕХ

Проксимус Инженеринг
18.12.2010
Полистоун
18.12.2010

ПРОТЕХ
Изключителен представител на испанската фирма CATA за санитарн и битови вентилатори.

София 1680
бул. “България”, пл. “Ручей” 1, Бизнес Център България
тел.: 02/917 60 90, факс: 02/917 60 99
е-mail: protech@protech.bg

Вашият коментар