Аспарух Наков, архитект, проектиране и интериор

арх. Севдалина Недева
Севдалина Недева, архитект, Дизайнерско студио“Хеликс СМ“
11.12.2010
Парна кабина Teuco
Парната кабина
11.12.2010
арх. Аспарух Наков

арх. Аспарух Наков

 

арх. Аспарух Наков

 

Арх. Аспарух Наков е проектирал редица обществени сгради като КИПП “Промпроект”, държавната печатница в Пловдив, текстилната фабрика “Родопска тъкан” в Смолян, ИПК “Родина” в София (в колектив) и други.

 

Като главен архитект на Бюрото за обслужване на дипломатическия корпус осъществява много реконструкции, интериори и нови сгради на посолства,резиденции у нас и в чужбина.

 

 

Сега е главен архитект в строителна фирма “Аладин билдинг” ООД и е хоноруван преподавател в катедра “Интериор и дизайн” на УАСГ. Проектирани и изпълнени от арх. Аспарух Наков интериори нееднократно са публикувани на страниците на водещи интериорни списания.

София 1505

ул.”Васил Друмев “1, ап.3

0888 615 228

e-mail: asparuh.nakov@aladin-bld.org

*

Проектиране на частни и обществени пространства, консултации, интериор

Публикувани реализации:

Вертикално зониране

Вашият коментар