Двата български завода на Идеал Стандарт Интернешънъл в Севлиево се обединиха в компанията „Идеал Стандарт – Видима“ АД

banja1
Истории за Централната софийска баня
20.02.2011
varshetz_Ivanov
Да се въведе единен знак за СПА хотелите
23.02.2011
IS_conference1

Двете севлиевски подразделения на Идеал Стандарт Интернешънъл завършиха своето обединяване в една компания на 31 януари 2011 г.


От 1 февруари 2011 г. двата завода „Идеал Стандарт България” ЕАД и „Идеал Стандарт – Видима” АД носят името „Идеал Стандарт – Видима” АД.


Целта на обединяването е да се опрости юридическата структура на компаниите в България и да се улесни синхронизирането на вътрешните процеси. Сливането на двете дружества в едно ще засили пазарните позиции на компанията като един от големите български работодатели с над 3300 служители и значим български производител. Процесът ще подпомогне и по-доброто обслужване на крайните клиенти благодарение на по-голяма гъвкавост и ефективност в компанията.
Няма да има промяна в условията на трудовите правоотношения на  работниците и служителите на компанията в резултат на обединяването. Всички, работили за „Идеал Стандарт България” ЕАД, автоматично стават служители на „Идеал Стандарт – Видима” АД като запазват текущите условия, свързани с трудовите им правоотношения. Няма промяна и в ежедневната работа и бизнеса между други единици на Идеал Стандарт Интернешънъл и компанията в България, като производственият процес в двата завода ще продължи без изменения.


До началото на месец февруари т.г. заводът „Идеал Стандарт България” ЕАД произвеждаше санитарна керамика, а „Идеал Стандарт – Видима” АД беше специализиран в производството на смесителни батерии, както и осъществяваше всички търговски дейности на Идеал Стандарт Интернешънъл в България и Източна Европа. Обединената компания под името „Идеал Стандарт – Видима” АД ще произвежда санитарна керамика и смесители, осъществявайки също процесите по продажба и дистрибуция на цялостни решения за баня в европейските страни.


Управлението на „Идеал Стандарт – Видима” АД


след обединяването се поема от Съвет на Директорите. Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен директор на компанията ще е Васил Кънев, който запазва поста си на вицепрезидент за Източна Европа на Идеал Стандарт Интернешънъл.

Изпълнителните директори на бившите два завода Красимир Копчев и Валентин Ганев остават членове на Съвета на Директорите и продължават да имат представителна власт – всеки в областта, която ръководи. Сред членовете на Съвета на директорите са също Клаудия Кресченци, юрист и вицепрезидент на Идеал Стандарт Интернешънъл, Ярослав Дончев – Финансов директор и Милена Богданова, Директор Човешки Ресурси за регион Източна Европа.

Вашият коментар