ВОДА ЗА ГРАДОВЕТЕ е темата на Световния ден на водата – 22 март 2011

Dvama
ГОЛЯМАТА НАГРАДА ВЪВ ФОТОКОНКУРСА “СОФИЯ С ОБИЧ ЗА ВОДАТА” СПЕЧЕЛИ ФОТОГРАФИЯТА “ДВАМА” НА ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА
13.03.2011
I_love_water2
Празничен пролетен концерт в Университета ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ВОДАТА
13.03.2011
spanishwithextrasymbols

Световният ден на водата 22 март тази година е с водеща тема

“Вода за градовете”.

За първи път в човешката история по-голяма част от населението обитава градските реалии:

3,3 милиарда души … и градският пейзаж продължава да расте.

38% от растежа е в посока разширяване на бедните квартали, а градското население се увеличава много по- бързо, отколкото инфраструктурата може да са адаптира за това.

Световният ден на водата 2011 г. има за цел  да фокусира вниманието на международната общност върху въздействието на бързия градски прираст на населението, индустриализацията и несигурността, причинени от изменението на климата, конфликтите и природните бедствия в градските водни системи.

По информация на ООН-Вода днес на планетата 27% от градското население няма достъп до водопроводна мрежа, четвърт от жителите – 790 милиона души са лишени от възможността да ползват канализационна система. И още, от 250 до 500 милиона кубически метра питейна вода ежегодно се губят във ВиК системите на градовете в следствие на течове и аварии.

Световният ден на водата се провежда ежегодно на 22 март, като средство за фокусиране на вниманието върху значението на питейната вода и в подкрепа  на устойчивото управление на ресурсите от сладководни води. Денят е приет за международен празник на водата през 1992 година с резолюция на Генералната асамблея на ООН и се чества за първи път през 1993 година.

Всяка година Световният ден на водата подчертава конкретен проблем от общочовешко значение, пряко свързан с питейната вода. През 2010 година честванията преминаха под мотото «Чиста вода за здравословен живот», а през 2009 година на фокус бяха трансграничните сладководни води.

Вашият коментар