Вода от бутилката

Adeel_sidebar
Джафар Адел: Въпросът за изменението на климата е изцяло въпрос за водата
13.03.2011
Min_voda_F
Минералната вода на пазара с опасно много флуорид
13.03.2011
Dete_vodaРедувайте минералната с  трапезна или изворна

Миряна Малчева

Човек пие средно по два литра вода на ден. Тя е жизненоважна за съществуването и за метаболизма му. Все по-често обаче, поради съмнение в качеството на водата от чешмата, хората посягат към бутилираната. Но всъщост, каква е тя? Какво означава етикетът на бутилката? И до колко е полезно съдържанието? На пазара се предлагат различни видове бутилирана вода. Правилото е те да се категоризират според извор, от който са добити и според начина им на обработка. Най-често срещаните определения на водата от бутилката са три – минерална, трапезна и изворна.

Минерална е водата, която произхожда от подземно водно находище. Добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени водовземни съоръжения, има строго определен и постоянен дебит, температура, минерален състав, съдържание на микроелементи и други компоненти, които й придават специфични свойства и я отличават от обикновената питейна вода. Поради съдържащите се в нея минерални или други разтворени вещества, тя притежава терапевтични характеристики.

Находищата на минерална вода в България са над 220 и общият им дебит е над 5000 л/сек. В Южна България са 148, а в Северна – 77. Има разлика и в добива им: в северните части на страната минералната вода се добива чрез сондажи, а за южните зони са характерни естествените находища.
Според температурата минералните извори се делят на студени (до 37 градуса, каквато е температурата на човешкото тяло), топли (от 37 до 60 градуса) и горещи (над 60 градуса). Студените води преобладават в Северна България, а в Южна България – топлите и горещите. Хипертермални минерални води има предимно в долината на Струма, Места, северното подножие на Западните Родопи. Най-горещият минерален извор е при Сапарева Баня (101,4 градуса – прегрята вода).
Българските минерални води са средно- и силноминерализирани. За питейно балнеолечение  те се прилагат при болести на бъбреците, стомаха, черния дроб, ендокринно-обменни заболявания и интоксикации. Според химичния състав те се делят на слабо минерализирани (до 2 g/l), умерено минерализирани (2 до 15 g/l), силно минерализирани (15 – 30 g/l), разсолни (30 – 60 g/l) и силно разсолни (над 60 g/l).

Изворната вода, която се продава в пазарната мрежа, произхожда от подземен воден обект, който не е находище на минерална вода, но е подходящ за питейна употреба в натурално състояние.

Изворната вода се добива от по-плитки подземни източници, които са защитени от замърсяване. Тя е с температура под 20 градуса и по състав се доближава максимално до питейната. В изворните води, които са обикновено с ниска минерализация, не присъстват вещества с хранително-физиологично действие. Често специалистите определят изворната вода като еликсир за тялото. Водещи педиатри у нас я препоръчват като единствения продукт, който може да се консумира от новородени и съвсем малки деца. Основание за това е слабата й минерализация и ниското съдържание на натрий. За разлика от останалите води, тя спокойно може да се използва за ежедневна употреба и в неограничени количества.

Трапезната вода се добива от подземен или повърхностен водоизточник, който отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови, но не отговаря на изискванията за натурална минерална или изворна вода. След добива й трапезната вода се подлага на промишлена обработка и пречистване, в следствие на което тя е без вкус и мирис, за  разлика от чешмяната вода, която се дезинфекцира с хлор, който оставя специфичен мирис.
На пазара съществуват и други категории бутилирани води, вариации на основните.
Натурална минерална вода – естествено газирана е определение  за минерална вода, която в природното си състояние съдържа въглероден диоксид.
Натуралната минерална вода – газирана – е с въглероден диоксид, който е разтворен допълнително в нея.
Изворна вода – газирана или трапезна вода – газирана – е изворна или трапезна вода, в която е добавен въглероден диоксид, който се отделя спонтанно и видимо при нормална температура и налягане.

Вашият коментар