ПЕСТИТЕ ЛИ ВОДА?

Min_voda09_F_Bankja
Минерали за здраве
13.03.2011
StressReliefBoraBoraFrenc_E
10 неща, които трябва да знаете за водата
13.03.2011
pipe_repaire

Въпрос 1.

Средностатистическият африканец от областта Сахел (област, граничеща на север с пустинята Сахара) ежедневно използва същото количество вода, което един жител на развита страна използва, когато прави какво?  

А. Мие си зъбите две минути без да спира кранчето за вода

Б. Използва пръскачка за ливада за една минута

В. Пуска водата на тоалетното казанче

Г. Всички по-горе

Въпрос 2

Броят на хората, умиращи от болести пренасяни по вода, е равен на колко броя ежедневно катастрофирали големи пътнически самолети?

А. 8

Б. 24

В. 46

Г. 69

Въпрос 3

По-голямата част от Земята е покрита с вода. Но точно колко процента от тази вода не е солена?

А. 0.5%

Б. 15%

В. 4.2%

Г. 2.5%

Въпрос 4

За производството на един килограм зърнени храни са нужни между 0.4 и три кубични метра вода. Колко вода е нужна за производството на килограм говеждо от теле, хранено със зърно?

А. 3

Б. 5

В. 10

Г. 15

Въпрос 5

Колко души по света нямат достъп до чиста питейна вода?

А. един на трима

Б. един на шестима

В. един на десет

Г. един на двадесет

Въпрос 6

Какъв процент от реките по света са сериозно замърсени или изчерпани?

А. 10%

Б. 25%

В. 50%

Г. 75%

Въпрос 7

В коя от изброените страни се използва най-много вода на човек за година?

А. Русия

Б. Индия

В. Египет

Г. Германия

Въпрос 8

По изчисления на Световната комисия за водата биха били нужни по още 100 млрд. $ на година, за да се решава успешно проблема с недостига на вода. На какво са равностойни тези средства?

А. Сумата, похарчена за океански пътешествия, гримове и сладолед за една година

Б. Чистото богатство на шефа на Microsoft Бил Гейтс

В. Предполагаемата стойност на световната индустрия за бутилиране на вода

Г. Четвърт от бюджетния дефицит на САЩ

ОТГОВОРИ

1.    Г – Средностатистическият жител на Сахел използва 10-20 л. вода на ден сравнено с 600 л. на градските жители в САЩ и Япония, и Европейците с техните 300 л.

2.    В – Около седем милиона човека умират годишно от болести пренесени по воден път, в това число и 2.2 милиона деца под пет години.

3.    Г – От 2.5% не-солена вода само 0.3% стават за пиене.

4.    Г – Поне пет пъти повече вода е нужна за производството на захранено с зърно говеждо, отколкото на зърнени храни.

5.    Б – Приблизително 1.1 милиарда човека нямат достъп до чиста питейна вода, като почти две трети от тези хора са в Азия.

6.    В – Според WWF (Международната природозащитна организация), количеството замърсена вода за целия свят е приблизително 12,000 кубични километра, което е повече от общото количеството вода в  десетте най-големи водосборни басейна във всеки един момент.

7.    В – Египет употребява най-много на човек, следвана от Индия. Страни с бедни водни запаси използват водата повече за напояване, отколкото богатите на водни запаси страни.

8.    Г – Приблизително два пъти повече от чистото богатство на Бил Гейтс, и също така два пъти повече от сумата похарчена за океански пътешествия, гримове и парфюм за една година.

До три верни отговора: Слабо. Вие не мислите какво става с водата, веднъж врътнали кранчето на чешмата, което понякога и забравяте да тече!

Четири до шест верни отговора: Не зле. Банята Ви е наполовина пълна с вода, стане ли въпрос за познания как тя да се пести.

Седем-осем верни отговора: Отлично. Вие сте водознаещ океан от мъдрост.

Вашият коментар