22 март – Световен ден на водата

инж. геол. Величко Величков
Величко Величков*: Много от водоизточниците в страната са в окаяно състояние
09.03.2011
LittlePigeonRiver_E
Водата в природата е над 50 вида
13.03.2011
den_na_vodata

Световният ден на водата се чества с цел увеличаване на запознатостта и действие за привличане на вниманието към проблемите на повече от 1 милиард души по света, които нямат достъп до чиста и безопасна питейна вода. Денят се чества от 1993 г. насам на 22 март и е насрочен през 1992 г., когато Генералната асамблея на ООН приема резолюция. Денят е предложен на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Всяка година една от агенциите на ООН, занимаващи се с проблемите на водата, поема инициативата да промотира и координира международни дейности за Световния ден на водата.

Под ръководството на Отдела по икономически и социални въпроси (UN DESA) към ООН през 2005 г. е отбелязано началото на ”Второто международно десетилетие за действие относно водата”, наричано още “Десетилетие 2005-2015 Вода за живот”. На всеки три години (от 1997 г. насам) Световният воден съвет привлича хиляди участници в Световния воден форум в седмицата на Световния ден на водата. С всяка изминала година броят на дейностите, свързани със Световния ден на водата, се увеличава. Въпреки това той е сравнително малко известен дори и с подкрепата на ООН и различни неправителствени организации.

Като отбелязваме Световния ден на водата – 22 март,

ние трябва да си припомним, че водата е най-скъпоценният ресурс,

жизненоважен за нашия живот


през всеки един ден, за нашата икономика и за околната ни среда. Но за милиарди хора, повечето от които принадлежат на бедните слоеве на обществото, водата е и въпрос на оцеляване. Днес все още 1,1 милиарда души на планетата нямат достъп до безопасна питейна вода, а повече от 2,4 милиарда са без адекватна канализация.

Необходими са революционно мислене и приемане на нова концепция за постигане промяна на отношението и поведението на тези, които са в плен на подходите за вземане на решения отгоре-надолу и на традиционната политика за управление на водите. Ние знаем от опит, че чистата вода сама по себе си води само до подобрение към по-здравословна среда. Поддържането на добра хигиена трябва да се признае за отделен проблем, който търси своето решение, а адекватната канализация и чистата вода са неразделни съпътстващи елементи. Докато всеки от трите елемента има своя здравен ефект, то комбинираното им въздействие има далеч по-голямо влияние.

Като отбелязваме Световния ден на водата, ние отправяме апел към всеки индивид, който е в позиция да повлияе на политиката, да работи за осигуряване на необходимите ресурси и политическа воля, да направи всичко, което е по силите му, за да се преодолее една от най-големите заплахи за общественото здраве, и да се проправи пътя за икономически прогрес, социална стабилност и глобална сигурност.

Факти и цифри за водата и религията

Във вестника на Водния портал на ЮНЕСКО бяха публикувани някои факти и цифри за водата и религиите и вярванията.

Водата играе централна роля в много религии и вярвания по света. Тя е извор на живот и олицетворява (пре)раждането. Водата почиства тялото и по презумпция го пречиства. Така тя има символичен (дори сакрален) статут. Водата е ключов елемент в религиозните церемонии и ритуали.

Водата често се счита за божество. Реките, дъждът, езерата, ледниците, градушките или снегът често се интерпретират в този дух в културната или религиозната сфера.

Водата никога не се разглежда като неутрална или пасивна. Счита се, че тя има сили и способности да трансформира този свят, да изчиства от греховете и да пресътворява светостта. Водата отмива мръсотията и пречиства физически и символично. Водата е жива и духовна субстанция, която служи като посредник между хората и боговете. Тя често представлява границата между този свят и отвъдното.

Будизъм: При будистките погребения водата се налива в купа и се поставя пред монасите и мъртвото тяло. Когато водата напълни купата и започне да прелива монасите рецитират “Нека както дъждът пълни реките и се влива в океана, така това, което ние пренасяме да достигне до отпътувалия”.

Християнство: Водата е свързана с божието кръщение – публично обявяване на вярата и знак за приемане в християнската църква. Когато се извършва кръщението човекът изцяло или частично е потопен във водата или просто се напръсква със светена вода по главата. Този свещен акт има своите корени в Библията, когато Исус е бил покръстен от Йоан Кръстител във водите на река Йордан. Водата символизира пречистването, отхвърлянето на първородния грях. В Новия завет “живата вода” или “водата на живота” олицетворява Божия Дух, който е “вечният живот”.

Хиндуизъм: Водата е надарена със силата да пречиства духа. Сутрешното измиване с вода е задължително всеки ден за последователите на хиндуизма. Всички храмове са разположени в близост до източник на вода, а последователите трябва да се облеят преди да влязат в храма. Много от светите места са разположени на брега на река. Речните устия се считат за особено свети.

Ислям: Според мюсюлманите водата служи изключително и само за пречистване. Има три вида пречистване:

Първият и най-важният е измиване на цялото тяло; това е задължително след секс и е препоръчително преди петъчната молитва и преди докосване на Кората.
* Преди всяка от петте ежедневни молитви мюсюлманите поливат главите и измиват ръцете до лактите и стъпалата си. Всички джамии осигуряват водоизточник, обичайно чешма или фонтан, за това пречистване.

Когато водата е кът, последователите на Исляма използват пясък, за да се пречистят.

Юдаизъм: Евреите използват вода за ритуално измиване, за да възстановят и поддържат чистотата си. Измиването на ръцете преди и след хранене е задължително. Въпреки че ритуалното обливане – миквех, е било някога особено важно, сега то е позагубило своето значение. То остава задължително за новоприелите във вярата. Мъжете участват в миквех в петък и преди празници, а жените преди сватбата си, след раждане и след менструация.

Шинтоизъм: Шинтоизмът се основава на дълбоката почит към ками – многобройни божества населяващи природата. Молитвата към ками трябва винаги да започва с ритуал на пречистване с вода. По този начин се възстановява редът и балансът между природата, хората и божествата. Водопадите се считат за свещени.

Вашият коментар