България има потенциал да произвежда алтернативна енергия от вода и биомаса

Урок по химия
24.04.2011
Ceramica
Загубите на ВиК дружествата в България са между 30 и 70%
24.04.2011
ISH69

Слънчевите и вятърните централи са с по-малки възможности

Според експертите България трябва да изгражда хидроцентрали.

България има потенциал да произвежда годишно 4500 ktoe (килотона) енергия от възобновяеми източници. Това показва прогнозният документ на страната за развитието на алтернативната енергия до 2020 г. Той е изготвен от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) въз основа на европейските изисквания за намаляване на вредните емисии в атмосферата. Документът е част от националния план за действие в тази сфера, който трябва да бъде приет и представен пред ЕК до 30 юни тази година.

Според експертите

географското положение на България не позволява сериозно увеличение на енергията от вятър, слънце, приливи, отливи и морски вълни. За сметка на това тя има потенциал в производството на енергия от водата и от твърдата биомаса, тъй като е богата на източниците им – реките, горите и селското стопанство. Изчисленията показват, че страната ни може да добива годишно по 1290 ktoe енергия от водата, 1524 ktoe от твърда биомаса, 389 ktoe от слънцето, 315 ktoe от вятъра и 18 ktoe от геотермални източници. По този начин общият добив на алтернативна енергия на година би могъл да бъде около 4500 килотона.

Тези стойности обаче ще бъдат достигнати трудно, ако България запази настоящите си темпове на развитие в сферата на възобновяемите източници. Изхождайки от наличните проекти за такива мощности през следващите години, специалистите са изчислили, че производството на възобновяема енергия у нас ще нарасне едва до 1955 килотона към 2020 г.
спрямо 1097 килотона през 2005 г.

От икономическото ведомство смятат, че река Дунав и Черно море също имат сериозен енергиен потенциал, който трябва да се развие чрез съвместни проекти със съседните държави. Още от средата на ХХ век България и Румъния обсъждат инициатива за изграждане на две хидроцентрали на Дунав. Идеята е всяка от тях да разполага с мощност 800 мегавата. Предпроектните проучвания са определили и местоположенията им – участъците на реката при Никопол-Турну Мъгуреле и Силистра-Кълъраш. До момента няма задвижени конкретни процедури по започване на осъвременено проучване и проектиране на хидроцентралите, но въпреки това възможността те да стартират преди 2020 г. е реална, твърдят от икономическото ведомство. Потенциалът на Черно море за производство на енергия също не е добре проучен, като това се явява и пречка за разработване на конкретни проекти.


автор:Радостина ПОПОВА
Източник:stroitelstvoimoti.com

Вашият коментар