Пречиствателни станция за отпадни води

hotel Oazis
Портокалово-медна терапия, дъждовиден и калифорнийски масаж може да откриете в Оазиса на Ривиера
23.04.2011
BIOTAL1
Пречиствателна станция за отпадни води
23.04.2011

Мисли екологично,

действай икономично

с пречиствателна станция за отпадни води

текст: Ваня Павлова (сп.“Баня&Spa“)


За да не ни се случва да мечтаем за вода, когато кладенецът пресъхне, добре е още сега да се погрижим за опазването на този ценен ресурс. Развитите държави отдавна са разработили програми за пестене на вода и в голямата си част те са свързани със строги мерки за пречистване на отпадните води и с програми за сериозно оскъпяване на питейния еликсир. Производителите обаче отдавна предлагат както решения за намаляване на разходите за потребление, така и  иновационни системи за пречистване на отпадната вода.

Вече има интелигентни инсталации, които пречистват  от отходните канали и ги правят годни за второ използване. Има модели, които обслужват и най-малкото домакинство, и голямата кооперация. При това инвестицията в оборудването не е голяма и се изплаща бързо само от икономии на ток и вода.

Как действат пречиствателните станции?

Те отстраняват вредните вещества от отпадъчните води и съхраняват ценните. Има различни методи за пречистване -механични, химични, физико-химични и биологични, като използването им зависи от количеството и вида на замърсяването и от степента на пречистване.


За пречистване на отпадни води не трябва да се използват методи, нарушаващи структурата на водата и променящи нейната биологическа активност. Пречистените отпадни води трябва да се доближават до природните. Това се постига чрез използване на биологично пречистване.

Съществуват ред нови технологии, лесно приложими, достъпни, съобразени с терена, количеството и качеството на отпадната вода. Има локални пречиствателни станции за вили, фамилни къщи,  вилни селища, хотели, СПА центрове, къмпинги, мотели, лагери, ресторанти, бензиностанции, които не са свързани към местната канализационна система.

Основните източници на отпадни води могат да бъдат всички санитарни съоръжения: тоалетни, бани, басейни, перални и съдомиялни машини. Съоръженията осигуряват висока ефективност на пречистването им при приемлива себестойност и незначителни експлоатационни разходи.


Видове пречиствателни станции

Те се различават по нивото на пречистване на водата – от битово отпадна до градинска,  от битово отпадна до питейна, от дъждовна до питейна. Конструкцията на системата зависи и от броя на хората, които обслужва. Домашните инсталации могат да обслужват максимум 25 човека. Груповите пречиствателни инсталации са със среден  диапазон от 25 до 500 Е.Ж. (еквивалент жители).

За какво може да се ползва пречистената вода?

• В градините и земеделието с цел напояване
• В селищата за поливане на парковете, за почистване на улиците и тротоарите
• Като санитарна вода
• За миене на коли

Какво е биологично пречистване?

Технологията за биологично пречистване на отпадъчните води се основава на активното действие на суспендирана във водната среда биомаса – специфично съобщество на микроорганизми, които се хранят с органичните замърсители, оценявани с показателя БПК (биохимично потребен кислород), както и с тези, съдържащи азотни съединения. Органичните вещества се минерализират по биохимичен път, при което се получават газообразни продукти (метан, въглероден диоксид, амоняк и др.), вода, нитрати, фосфати, сулфити. Действието се извършва в биобасейн, биофилтри, септични ями, метатанкове и др.

Какво включва системата?

Стандартната конфигурация на системата се състои от три резервоара: резервоар за първично утаяване, резервоар за аерация и резервоар за вторична утайка. При наличие на вече инсталиран и достатъчно голям септичен резервоар с добро качество системите могат да бъдат доставени без резервоара за първично утаяване. Размерът на резервоарите зависи от броя на жителите, които ще ползват водата. Всички резервоари са обединени в компактен обем, с което се намалява и мястото за поместване на пречиствателното съоръжение.

Пречиствателната станция се състои от сглобяеми пластмасови или бетонни елементи. Отпадъчните води се включват в съоръжението и попадат първо върху решетката. Чрез нея се отстраняват по-едрите примеси от водата. Задържаните върху решетката отпадъци трябва периодично да се отстраняват. Биологичното пречистване на водата се осигурява от бактериални култури. Въздухът, необходим за живота на микроорганизмите, се осигурява от безшумни диафрагмени помпи или аератор, свързан с компресор. Материалът, от който са направени резервоарите, позволява те да бъдат заравяни на дълбочина, като технологията на моделирането им дава гаранция за издръжливостта на резки температурни амплитуди, механични и химични влияния, както и на пълната им непропускливост.

Какви са предимствата?

– Висока ефективност при минимална инвестиция
– Лесен и бърз монтаж без необходимост от инженеринг
– Лесно ревизиране и почистване
– Минимални разходи за поддръжка и експлоатация
– Автоматизирано управление и контрол на процесите на пречистване (командното табло е монтирано в самата станция)
– Богата гама от решения
– Висока степен на опазване на околната среда, липса на миризма и шум
– Дълготраен живот – само гаранцията е не по-малко от петдесет години
–  Модуларен и гъвкав дизайн – могат да се поставят под или над земята в приземни етажи или във вече съществуваща септична яма; съществуващите инсталации могат да бъдат разширявани допълнително при нужда.

Вашият коментар