„Софийска вода“АД

Софийска вода
24.04.2011
Flora
Рока България
24.04.2011

осигурява услугите водоснабдяване,канализация и пречистване на отпадъчните води на територията на Столична община.

Водата, която доставя, достига до над 1 500 000 жители на столицата на България. Дейността на компанията включва експлоатацията, поддръжката и управлението на стотици съоръжения и хиляди метри водопроводи и канали.

„Софийска вода” АД е създадена през октомври 2000 г. по силата на 25-годишен Договор за концесия. Чрез него Столична община предостъпва на дружеството експлоатацията и поддръжката на ВиК системата в София.

Акционерният капитал е разпределен между Столична община (22.9%) и френската компания „Веолия вода”С.А.(общо 77.1% от акциите).

„Софийска вода” не е собственик, а концесионер на ВиК активите – те са публична държавна собственост. Всички новоизградени съоръжения с инвестициите на дружеството също принадлежат на града.

0700 1 21 21

Всички контакти

Вашият коментар