СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ

Специализирана лаборатория за изследване на утайките от ПСОВ
24.04.2011
HAwle / Хавле Арматурен
24.04.2011

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ е част от структурата на Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация – Овча купел.

Това е първата в страната специализирана лаборатория за анализ на минералните води и единствената в България, изготвяща балнеологични оценки за Министерство на здравеопазването. Тя е основно ремонтирана и оборудвана с нова съвременна апаратура, което й позволява да извършва пълен физикохимичен и микробиологичен анализ на минералните води, съобразен с изискванията на българското и европейското законодателства.

Дейности:
– физикохимичен анализ на минерални води;
– микробиологичен анализ на минерални води;
– характеристика на минерални води;
– балнеологична експертиза, посочваща предназначението на минералните води.

Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация – ЕАД

Специализирана лаборатория за анализ на минерални води

тел. : 02/ 9555273/ вътр. 121

Гр. София, Бул. “Овча купел” № 2В

Тел. 02/9555273, 02/8555022, 02/8555026

Факс: 02/8553023

Е-маil: nsbftread@abv.bg

www.rehabilitacia-ovchakupel.com

Вашият коментар