Столична община

Emali
Идеал Стандарт – Интернешънъл / Ideal Standard
25.04.2011
luxbath1_E
Хром, арсен и алуминий във водата от чешмата
25.04.2011Столична община подкрепя инициативите на сдружение „Аз обичам водата“, свързани с основната цел на асоциацията – изграждане на единна гражданска позиция на отговорност към естествените природни ресурси и Водата.

Проектите „София с обич за водата“  и „Воден булевард на изкуствата и занаятите“ се осъществиха с финансовата подкрепа на Столична програма „Култура“, гласувана на две последователни годишни сесии, а именно – март  2009 и март 2010 година.

Вашият коментар