Софийска вода

solar3
WILO
24.04.2011
„Софийска вода“АД
24.04.2011


„Софийска вода” АД предоставя водоснабдителни и канализационни услуги за столичния град, с население над 20% от населението на България. Дружеството разбира своите отговорности за въздействието, което оказва в процеса на работа върху околната среда, обществото и стопанския живот в града. Устойчивото развитие, постигнато чрез баланс между икономическия ръст, опазването на околната среда и подобряването на обществения живот, е неразделна част от бизнес стратегията на „Софийска вода” АД. Това са основополагащи принципи за всеки аспект от дейността на дружеството, в хармония с приоритетите на нейните акционери.

С грижа за съхраняването на водния ресурс„Софийска вода” АД е част от обществото и работи по дългосрочна образователна програма „Вода за бъдещето”. Целта на образователната програма е да стимулира хората за отговорно отношение към природата и водата като безценен природен ресурс.

„Софийска вода“АД подкрепи проекта „София с обич за водата“2009 и Празник на водата 2010, организирани от сдружение „Аз обичам водата“

Вашият коментар