КОНКУРС „ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ”

afterbath
Ремонт на банята – Преди&След
06.06.2011
moss_tiles_01
Зелен декор от живи плочки
08.06.2011
znakRTA

Кои са най-добрите хотели, ресторанти, къщи и музеи

в Централна Стара Планина за 2011г.

За девета поредна година стартира единствения в страната регионален конкурс „Знак за качество на туристическите услуги”, организиран от Регионална туристическа асоциация (РТА) „Стара планина”.  Той определя  НАЙ – ДОБРИТЕ в туристическия бранш в регион Централна Стара планина за текущата година.


От началото на 2002 г. този конкурс има  за цел  повишаването на качеството на туристическите услуги в региона и стимулиране конкурентноспособността на регионалния продукт. Знакът за качество на РТА „Стара планина” е запазена марка и носи престиж на всеки туристически обект пред туроператорите, предлагащи региона и пред туристите, избрали да посетят Централна Стара планина. Днес Знакът за качество вече се е превърнал в гаранция за професионално и коректно обслужване и грижа за клиента. Наградите за високо качество, раздавани на тържествена церемония в края на всяка година, са гордост и самочувствие за добре свършена работа.


Доброволното сертифициране на туристически обекти отдавна е наложена практика в почти всички туристически държави. Ето защо през 2010 г.  Министерство на икономиката, енергетиката и туризма стартира Проект “Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 “Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” .


Конкретната цел на проекта е насърчаване на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия, по-специално:
–    Система за доброволно сертифициране на качеството  на туристическите услуги, включваща изисквания за качество и национален знак за качество;
–    Система от критерии за оценка на устойчивото развитие на туристическите предприятия и доброволно сертифициране на устойчивото развитие на туристиските предприятия;
–    Възможности за сравнение (benchmarking) с подобни предприятия в България и други европейски страни.

На специална пресконференция през м. декември 2010 РТА „Стара планина” бе поканена да представи  опита си в процесите на доброволно сертифициране на качеството, с което бе  онагледена пред присъстващите единствената засега работеща добра практика от България.
От 2008 година неизменен партньор в отразяването на втората част от конкурса е туристическият портал „Насам Натам” www.nasamnatam.com, с чиято подкрепа сe връчва наградата  „Най-активно представяне в интернет пространството”.

Тази година всеки участник в конкурса ще получи промо код за реклама в туристически портал NasamNatam.com на стойност 50.00 лв.


Конкурсът се състои от две фази. Първата е свързана с проучване и оценка на качеството във всички подали заявление обекти по два метода – чрез анкетни карти и с посещения на тайни клиенти. Финал на този етап е връчване на Знаците за качество на туристическия продукт на всички, покрили критериите на РТА (Критериите са специално разработени от организацията, като се обновяват и допълват почти всяка година; задължително се изпращат на кандидатите заедно с Поканата и Заявлението). Участниците, получили Знак за качество,  участват в следващия етап – избиране и награждаване на  Най-добрите туристически обекти за годината в различните категории. И двата етапа завършват със специални церемонии, на които присъстват колеги, туроператори, журналисти  и други гости.
Качеството и разнообразието на предлаганите туристически услуги определят избора на дестинацията. Добрата грижа за госта създава лоялни клиенти. С разработването на критериите за оценка, организацията и провеждането на тези конкурси ние даваме възможност да се разбере дали гостите се превръщат в лоялни клиенти или остават само инцидентни посетители.
Участието в конкурсите  носи евтина и ефективна реклама, както и информация за евентуални пропуски и слабости в предлагането. Обектите, спечелили Знак за качество са предпочитани от българските туроператори, работещи в региона. РТА „Стара планина” е организацията, от която търсят авторитетна информация местни, регионални и национални специализирани медии и журналисти.

Вашият коментар