Нареченски бани

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
КЪЩА ЗА ГОСТИ „ГЕШЕВИ“ – гр. Баня, Карловско
14.07.2011
bogorodiza4
Болница “Св. Богородица”, Нареченски бани
16.07.2011
nare4en_1

Курортът Нареченски бани се намира в Южна България, на 40 км южно от Пловдив и на 22 км от Асеновград. Разположен е в малко дефиле по течението на река Асеница, сред богато озеленените със широколистни и иглолистни гори склонове на Средните Родопи, на височина 620-660 м над морското равнище. Наоколо се извисяват още по-високи планински плата и вериги, обрасли с горска растителност и високопланински ливади, а на места пейзажът се разнообразява с отвесни скалисти масиви от алпийски тип.

Минералните води извират от няколко естествени и сондажни източници, като преобладаващата част от тях са хипотермални (33С), слабоминерализирани (1,558 г в л), сулфатно-хидрокарбонатно-натриеви, с лека алкална реакция (рН 7,3), , бистри, безцветни, без мирис и с добри питейно-вкусови качества. Същевременно минералните води са леко радонови (1306 Бекерела или 38 нано-Кюри/л), силициеви (съдържат 84 мг колоидална метасилициева киселина в л) и флуорни (4,4 мг флуор в л). Има и един хидротермален източник с по-висока радиоактивност на минералната вода (с радон 4070 Бекерела или 110 нано-Кюри/л) и с по-ниска температура – 21,5С, т.нар. “Очно изворче”, което се използва за промивки при очни заболявания (хронични конюнктивити от възпалително и алергично естество).


Климатът на курорта е нископланински, преходно-континентален. Средногодишната температура на въздуха е около 9,5С, при средна януарска температура минус 1С и средна юлска – 19С. Лятото е топло, но не горещо, зимата е предимно мека до умерено студена, пролетта настъпва към 25 март, а топлата и слънчева есен продължава докъм 10 ноември. Благоприятните климатични показатели на Нареченски бани обуславят неговото  щадящо въздействие върху организма (без условия за неблагоприятно прегряване и охлаждане) определят курорта и като климатичен.
Индикация за лечение и профилактика

Нареченски бани е един от най-известните балнео-климатични курорти за лечение и профилактика на функционалните разстройства на нервната система – неврози, преди всичко неврастения и неврастенни реакции при други заболявания, подходящи за курортно лечение; леки форми на психостения и на хистерични разстройства, но без припадъци, леки форми на следтравмена церебрастения; функционални нарушения на стомаха и дебелото черво, дискинезии на жлъчните пътища и на жлъчния мехур; функционални нарушения в половата сфера от психо-невротично естество.Много успешно се повлияват и сърдечно-съдовите заболявания – хипертонична болест I и II стадий, хипотонична болест, ангионевротични състояния; леки форми на атеросклероза, миокардиодистрофии, кардиосклероза, атеросклероза на периферните артерии на крайниците (без гангренозни изменения и тежко изразени форми), следтромбофлебитни състояния с остатъчни оточни явления и трофични промени.

Основна индикация на курорта са и ендокринно-обменни заболявания като захарен диабет (инсулинозависими и инсулинонезависими видове), до средно-тежки форми и без склонност към ацидоза и кома; леки форми на тиреотоксикоза, предимно след нейното лечение при наличие на остатъчни невро-вегетативни и съдови явления; затлъстяване от различен произход – алиментарно, хипокинетично, нарушения в мастната обмяна; подагра и състояния на пикочно-киселинна диатеза, фосфатурия и оксалатурия.

Допълнителна индикация – (заболявания, които придружават основното заболяване по профила на курорта): хронични невралгии и неврити в не тежка форма, невровегетопатии, състояния след травмени увреждания на периферните нерви (но при пациенти, които могат да се самообслужват), леко изразени в момента артроревматични заболявания, предимно от дегенеративно естество (хронична остеоартроза); леки форми на първична инсуфициенция на половите органи, водеща до стерилитет.

Обща профилактика, укрепване и закаляване на организма както в рамките на лечебния процес, така и при умствена и физическа преумора и пренапрежение, състояния на възстановяване след преболедуване на тежки заболявания и след оперативни интервенции, профилактика на възрастовата остеопороза, на зъбния кариес и спрямо радиационен риск от увреждания от професионален и екологичен характер; за смекчаване на нарушенията при критичната възраст у жените, както и за пълноценен отдих през ваканционните периоди на годината.

Прилагани лечебно-профилактични методи

Съобразно индикациите на курорта широко се използват външното балнеолечение във вани и басейни, други хидротерапевтични процедури, инхалации с минерална вода, билкови и лекарствени средства, лечебни душове, подводен душов масаж и др., слънце-въздушни бани на летен хидротермален плаж, различни форми на кинезитерапия, лечебен масаж, елекро-светлолечение, вкл. елекросън, акупунктура, парафинолечение, психотерапия с музикотерапия, автогенен тренинг, спортно-профилактични игри, теренно-лечебни маршрути, диетично хранене, лекарствено лечение и др.

Курортна база

Нареченски бани разполагат с  модерна балнео-физиолечебница с курортна поликлиника с всички необходими балнео-хидротерапевтични и други физиотерапевтични сектори и кабинети за провеждане на лечебно-профилактични процедури; летен хидротермален плаж, питейни водоизточници за минерална вода, както и специализирани диагностични медицински кабинети (вкл. сексологичен кабинет), терени за спортно-профилактични игри и за теренно-лечебни маршрути и обширни лесо-паркови зони за отдих, разходки и излети на чист планински въздух. Пациентите се настаняват в модерни стационари – санаториуми (някои от тях със собствена балнео-физикална база), почивни домове и хотели.

Освен възможности за приятни развлечения в курорта, в неговите околности се посещават интересни исторически и природни забележителности, правят се и целодневни излети до курорта Пампорово, прочутия Бачковски манастир (на 15 км от курорта), до най-високия (1645 м над морското равнище) манастир в страната (Св. Петър и Павел в курорта Бяла черква, на 29 км от Нареченски бани), до градовете Пловдив и Асеновград и до живописния родопски град Чепеларе. В дълбокото речно корито на Асеница се среща рядкото тропическо цвете Хаберлеа родопенсис (Родопска роза), което не се среща никъде другаде в Европа.

Курортът функционира целогодишно.

Източник: http://narechenskibani.eu

Вашият коментар