Хотелиери в Девин подписват екологична харта

Portokal1
Експресна диета: с яйца и портокали
03.01.2012
32.33
Дизайнерски вани и смесители на промоция в „Диляна Дизайн”
09.01.2012
Devin_Persenk

Четири хотела в Девин – „Исмена“, „Персенк“, „Орфей“ и „Евридика“ съвместно с общината и местното ловно-рибарско дружество ще подпишат eкологична харта „Устойчиви Spa & Wellness дестинации“.

Хартата съдържа над 100 мерки за подобряване и опазване на околната среда в града, околността и хотелите.

Дестинация Девин е чистата вода, свежият въздух и красотата на планината – това е, което води туристите в Девин, смятат хотелиерите. Според тях привлекателността на града може да се запази и увеличи, ако съумеят да съхранят тези ключови характеристики.

През 2011 г. инициаторите на екохартата са работили с експерти на Инициатива за зелен бизнес по намаляване на консумацията на енергия, за въвеждане на ефективни мерки за пестене на вода и управление на отпадъци. Подготвени са инструкции за обучение на персонала, отпечатани са съвети към гостите, с които да бъдат насърчавани към екологично поведение.

Инициатива за зелен бизнес е създадена от Фондация ТАЙМ и Таофес за подкрепа на устойчивото развитие сред малкия и среден бизнес.

Основните ползи от проекта са: намаляване на разходите за потребление на ресурси (електричество, продукти, вода и др.), участие на персонала в по-добра работна среда, изграждане имидж на Девин като еко дестинация, създаване на местен капацитет за устойчиво регионално развитие и повишаване на знанията на участниците в проекта по устойчиви бизнес практики и прилагане на системи за управление по околна среда. Подписвайки екологичната харта хотелите и общината се ангажират да прилагат принципите и идеите, заложени в нея.

Следващата стъпка е да се работи за сертификата EMAS, даван на организации, прилагащи успешна система за управление по околна среда. Схемата за управление по околна среда и одитиране – EMAS, е доброволен инструмент на ЕС за управление по околна среда. Организациите с такава регистрация отговарят на всички закони, спазват екологични и морални норми и водят активна политика по опазване на околната среда. Те си поставят конкретни цели и изпълнението им се контролира през равни интервали от време от независими експерти по околната среда. За пръв път ЕMAS е обнародван през юли 1993 г. като средство за екологична политика на ЕС.

Доброволните подходи и системи за управление по околна среда (EMAS, ISO 14001, и по-специално подходът “EMAS easy”) са един начин за подпомагане на малките и средни предприятия (МСП) да намалят въздействието си върху околната среда, екологичния си отпечатък и да бъдат по-добре запознати и в съответствие с екологичното законодателство.

В ЕС има около 23 милиона МСП, общо 99% от всички предприятия, а в 96% от тях, са наети по-малко от пет души. Едно малко предприятие може да има много малко негативно въздействие върху околната среда, но взети заедно, МСП допринасят между 60% и 70% от цялото промишлено замърсяване в ЕС.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма Еко-Иновации на Европейската комисия и Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.

източник: http://www.touristmedia.info

Вашият коментар