Ученици от Плевенската езикова гимназия спечелиха втори екологичен проект по програма “Коменски”

Интериор на малка баня
Малката баня – идея за интериор
22.08.2012
Душ за баня, който звъни
Мултимедиен душ, който звъни за край на банята
28.08.2012


Възпитаниците на Марияна Крачунова, преподавател по математика в Плевенската езикова гимназия, вече работят по втори европейски проект в областта на екологията, финансиран по програма “Коменски”. Проектът се нарича “Млади Европейци – заедно за едно по-добро бъдеще” и включва партньорство 8 училища в Европа. Учениците и учителите  от  държавите – партньорки ще работят заедно, с цел изучаване на  културни прилики и разлики, в резултат на което ще се насърчат междукултурни диалози в  училищата и местните общности.Марияна Крачунова, автор и ръководител на проекта, обяснява детайли от работния процес: “ Първата стъпка е да се обсъди каква е нашата европейска
идентичност и да се обърне по-специално внимание на възможностите и
задълженията свързани с това гражданство.

Правейки това, бихме могли да
се опознаем по-добре, с цел преодоляване на стереотипите. Всяка държава
партньор ще представи своите културни реалности. Втората стъпка ще се
справи с доброволния труд и солидарността между поколенията. Нашите ученици трябва да са запознати с това, колко е важно да отделят времето
си за другите и да създават по-близки връзки с по-възрастните поколения.
Третата стъпка ще се концентрира върхи научни иновации и ще помогне на учениците да осъзнаят колко всъщност е полезна науката и как тя ни помага да подобрим живота ни. Четвъртата стъпка се занимава с повишаването на осведомеността на хората относно спестяването на енергия и също така с това, колко е важно да бъдем разумни потребители. Петата стъпка, свързана
със „зелена технология“, ще ни помогне да разберем защо развитието й е от такава важност за планетата ни. Изучаването на тези проблеми ще убеди нашите ученици, че те трябва, и че са способни да допринесат за едно по-добро бъдеще за всички нас. “

Марияна Крачунова подготвя проекта с убеждението, че младежта на Европа и възрастните имат моралното задължение да оставят един здравословен и приятен свят
за бъдещите поколения. За да успеят, е необходимо да се направи нещо
веднага като започнем да адаптираме начина ни на живот към проблемите,
които съвременния свят създава.
Това е вторият спечелен европейски проект по “Коменски” под ръководството на Крачунова. Преди две години тя получава финансиране за проект на “Energy for Tomorrow”. Участниците в него, заедно със сдружение “Европейско образование и граждански инициативи” бяха основни организатори на програмата по случай 22 март-Световен ден на водата, с която град Плевен се присъедини към  Международен Воден Мост.

Вашият коментар