Спешна среща за промените в собствеността и окрупняването на ВиК сектора свикват в КНСБ

Design
Дискусия за банята в Експо Баня София
05.11.2012
Bouroullec6
Йоанис Партениотис: След окрупняването на сектора цената на водата ще е по-висока.
07.11.2012
Manova_studenti

На 9 ноември т.г.  в централата на КНСБ ще се състои спешна национална среща по въпроси на ВиК сектора. Домакин на  инициативата са Конфедерацията на независимите синдикати в България и Националният браншови синдикат „Водоснабдител“.

На нея са поканени министрите на МРРБ и МОСВ, народни представители, членове на парламентарни комисии, всички кметове на общини, директори на ВиК дружества, представители на синдикатите по места.  Своето присъствие вече са потвърдили Лиляна Попова, министър на МРРБ, Любен Татарски, Председател на ПК по регионално развитие и местно самоуправление, Искра Михайлова, председател на Комисията по околна среда и водите, Тодор Попов, председател на НСОРБ.

Среща с толкова широк обществен кворум, на която да се дебатират  проблемите на ВиК сектора се организира за първи път, коментират от Асоциацията на експлоатационните ВиК дружества в България. Дебатът се очаква да засегне двете най-коментирани поправки в Закона за водите, които бяха внесени с Проект в Народното събрание и бяха гласувани на първо четене, а именно  преразпределението на публично-държавна и публична общинска собственост и окрупняването на ВиК сектора.

В законопроекта се предвижда: всички водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, а също и водоснабдителни системи и съоръжения, чрез които се доставя питейна вода от точката на отнемане до съответната граница, посочена в проекта, да станат публична държавна собственост, а тези, които са на територията на общината,включително ПСОВ, да са със статут на публична общинска собственост.  
Тези предложения пряко засягат съществуваща вече публична общинска собственост, определена със закон като такава. Формалното изпълнение на този закон ще изисква принудително вземане на решение от страна на общинските съвети, което напълно противоречи на Конституцията на България,( аргумент, детайлно разгледан и в становището на Правната комисия от 31.05.). Формулираният  по този начин законов норматив ще е повод за редица местни конфликти като в общинските съвети, така и в цялата общност. Промяната на статута на публичната собственост автоматично ще доведе до нарушаване на редица договори, подписани между общините и фондове на Европейския съюз и ще блокира редица дейности по взети вече решения на общината, предупреждават представители на българските общини.


Проектът предвижда също окрупняване на ВиК сектора на териториален принцип, според който ВиК операторите ще станат 28, колкото са областите.
Така предложеното окрупняване следва най-вече формални критерии, което ще доведе до закриване на общинските дружества, които обслужват само една община, считат от Асоциацията на експлоатационните ВиК дружества. Според тях в предложението за окрупняване на ВиК сектора липсват базисни пазарни критерии и механизми, което е в сериозен ущърб на успешните общински политики. Не е предвиден ефективен механизъм, който да отчита направените досега инвестиции от страна на общинските ВиК и общините, качеството на услугата, печалбите на дружествата и успешните ценови практики. Липсата на ясни пазарни критерии ще доведат до формално закриване на дружества, до неаргументирано спиране на работещи общински политики, до необходимостта от генерална промяна в общинските стратегии, до изработка на нови съгласувателни планове и със сигурност до забавяне на работата в общините с месеци, а може би и с години.

Предложените промени в структурата на ВиК сектора ще изхвърлят на улицата много работници по места и със сигурност ще повишат цената на водата, предупреждават синдикалистите.

Очакванията са срещата, инициирана от КНСБ и Националният браншови синдикат „Водоснабдител“  да доведе до консенсус в позициите на заинтересованите страни и да съдейства за ясно определяне на плюсовете и минусите в предлаганите модели.

Източник: Асоциацията на експлоатационните ВиК дружества в България

Вашият коментар