Треперушка Младенова : „Настояваме за самостоятелен закон за ВиК сектора“

piling_badem
ВиК активите остават общински
11.11.2012
Победителите в Jump the Gap в Експо Баня София
Jump the Gap събра над 150 млади дизайнери и архитекти на среща в София
12.11.2012

Браншовият синдикат „Водоснабдител“ предлага част от печалбите на дружествата и такса водоползване по задължение да се инвестират  във ВиК мрежата

Треперушка Младенова – председател на национален браншови синдикат „Водоснабдител“


Г-жо Младенова, какво наложи организирането на толкова широкоформатна среща за обсъждане промените в Закона за водите?

Националният синдикат „Водоснабдител“ е браншови синдикат, в който членуват близо 20 000 души и на практика 70% от заетите във ВиК сектора. Ние внимателно следим предложенията за промени в Закона за водите, участваме с предложения, обсъждаме предложенията в нашите структури по места.

Поставихме си за цел да направим собствен независим анализ на ситуацията. Обиколихме много дружества, държавни и общински и анализирахме работата им, внимателно изслушахме мненията на заетите в сектора.


Установихме, че предложения Проект за Закона за водите предизвиква много съмнения и то най-вече заради неяснотите около предстоящото преструктуриране и окрупняване на сектора, което вероятно ще доведе до повишаване цената на водата и съкращаване броя на наетите в бранша. Решихме, че е крайно време всички заинтересовани страни да седнат на масата и да изразят гласно позициите си. Доволна съм, че осъществихме този дебат, който на практика е първият в такъв широк формат.

Казвате, че браншовият синдикат „Водоснабдител“ е направил собствени анализи за ситуацията във ВиК сектора. Какво показаха анализите, има ли разлика в ефективността на работа на малките и големите ВиК дружества? Задавам този въпрос във връзка с обяснението на г-н Симидчиев, изказано на срещата, че основната цел на окрупняването е да създаде по-големи и следователно по-силни дружества.

Да, има такава гледна точка. Едно малко ВиК дружество като Панагюрище например, което при това в момента се управлява на концесия, може би ще е по-ефективно, ако е под шапката на Пазарджик. Има обаче и друга гледна точка. Какво ще се случи с ВиК Пазарджик, ако трябва да оздравява и дотира няколко слаби и дори губещи в момента дружества? Така че въпросите не са еднозначни. И отговорите също. Доволна съм, че стартирахме дебата.

Беше ли за Вас новина обявеното от г-н Симидчиев решение собствеността на ВиК активите да останат общински, с изключение на тези, които обслужват повече от една община, т.е. да се запази съществуващото положение с публичната собственост?

Да, това и за нас беше новина. До последно нашата информация беше, че това е спорен текст в Комисията по регионална политика и местно самоуправление. За мен това е знак, че има чуване. МРРБ наистина полага значителни усилия да направи работеща реформа в сектора.

Предложеният начин на окрупняване на ВиК дружествата на административен принцип продължава да е горещият картоф в Проекта. Представителите на общините, дружествата и синдикатите изразиха опасения, че „икономията от обема“, която вносителите предлагат,  ще доведе до монополизиране на сектора, до повишаване цената на водата и до съкращаване на работни места. Вие ще приемете ли това?  Как ще следите реформите да защитят и интересите на потребителите?

Предложеното окрупняване не може да стане със закон.  Според нас е важно преди да тръгнем към окрупняване да приемем самостоятелен Закон за ВиК. Каквито и промени да се направят в Закона за водите, това няма да реши специфичните проблеми на сектора.

Притеснява ме обаче, че като че ли е практика законите да се създават от работни групи, в които не присъстват тези, които всъщност ще ги ползват. И на тази среща стана дума, че в момента се изготвя наредба за ВиК сектора, но от чужда правна кантора. Считам, че ние разполагаме с капацитет от собствени специалисти във ВиК сектора и колкото по-бързо започне работата по изготвянето на закон за ВиК, толкова по-бързо ще се решат проблемите в сектора.  

Имате ли конкретни предложения, които ще помогнат за решаване на проблемите във ВиК сектора при сегашните обстоятелства, докато закона за ВиК е все още намерение?

В рамките на срещата КНСБ и браншовият синдикат „Водоснабдител“ изложихме своите предложения, свързани с изменението в законовата уредба. Едното от тях представлява ефективен механизъм за поддръжка на ВиК системите, а именно
част от печалбата, която формират ВиК дружествата и от таксата водоползване , да остават в дружествата, но единствено с цел подмяна на водопроводната мрежа. И тези средства да се използват под строг конрол. Сега например таксата водоползване се плаща от всички ВиК дружества и тя отива в държавното предприятие ПУДОС. За какво обаче се използват тези средства, липсва прозрачност.

И още. Крайно време е да има социални помощи за вода, както има за топло. Предложението ни е тези помощи да се насочват директно към дружествата, без да се дават пари на ръка на социално слабите семейства.

Вашият коментар