Какво лекува лечебната кал?

бургаски езера - лечебни характеристики
Физико-химическа характеристика и оценка на калолечебните ресурси от езерата по Черноморското крайбрежие
03.03.2013
Поморийска кал - характеристики
Характеристика на лечебна кал от Поморийското езеро
03.03.2013
характеристики на лечебната кал

Лечебната кал от крайморските езера, според проучвания на специалисти от НИКФР, е подходяща за лечение на следните заболявания:

• Заболявания на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни ставни заболявания, травматично-ортопедични заболявания)

• Заболявания на нервната система (неврити, радикулити, детска церебрална пареза, състояния след полиомиелит)
• Гинекологични заболявания
• Кожни заболявания
• Стомашно-чревни и чернодробно-жлъчни заболявания
• Професионални и обменни заболявания Във всички случаи лечението зависи от стадия и степента на заболяване след индивидуална консултация с балнеолог и се провежда под строг лекарски контрол.

Като систематизираме направеното до тук, можем да направим следните обобщени заключения:

1. Българското черноморско крайбрежие разполага с богати по състав и с разнообразни свойства калолечебни ресурси, подходящи за балнеолечение.

2. Като цяло физико-механичните и химичните показатели на лечебната кал са благоприятни за прилагане за балнеолечение.

3. В определени, ограничени, участъци за подобряване показателите на калта за балнеолечение е необходима предварителна подготовка на лечебната кал (пресяване), поради наличие на механични примеси

4. Три от представените езера са в екологически чисти райони и не съдържат микрокомпоненти и антропогенни вещества, резултат на човешката дейност.

5. Продуцирането на лечебна кал в езерата е продължителен процес (отлага се около 1 мм лечебна кал годишно). Според нас, използването на калта трябва да се извършва на място (с изключение на Варненското езеро), ползвайки се главно египетския, а при възможност и апликационния начин на лечение, с последваща регенерация на използваната кал.

Лечебната кал от крайморските езера е един ценен природен феномен, който с успех може да се използва в нашите международни курорти, на фона на благоприятния климат, морето и неповторимите български минерални води, за широко развитие на балнеологичния туризъм.

Ст.н.с. д-р инж. Л. Владева

Вашият коментар