МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ 2013 свързва честванията по случай 22 март – Световен ден на водата

options
МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ 2013 свързва честванията по случай 22 март – Световен ден на водата
15.03.2013
Изследване на навиците в банята
Шпионско проучване на Ideal Standard
15.03.2013
банер международен воден мост

Среща на тема „Иновациите – водни мостове към Европа“ ще включи в реален диалог за водата представители на министерствата, бизнеса и младите хора на България

Като отбелязваме Световния ден на водата – 22 март, ние трябва да си припомним, че водата е най-скъпоценният ресурс, жизненоважен за нашия живот, за нашата икономика и за околната среда.

Българските неправителствени сдружения  „Аз обичам водата”, Международен SPA мениджъри клуб  и Българска Асоциация по Водите организират  на 22 март 2013 година за втора поредна година “МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ” / Тhe International Water Bridge 2013/.


“МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН МОСТ 2013” е иновативно международно събитие с домакин София, което  прави възможно обединяването на десетки чевствания в различни точки на страната и чужбина, посветени на Световния ден на водата  чрез онлайн-видео-връзка от  изградени за случая временни информационни центрове.
Тази година през целия ден на 22 март в  онлайн мрежата на Международен Воден Мост ще се осъществяват видео-излъчвания в няколко университета: Нов Български  Университет, УНСС, ЮЗУ – Благоевград, Аграрен Университет – Пловдив, Колеж по Туризъм – Бургас, Московский государственный лингвистический университет, като и в редица общини и райони: София, Банкя, Панчарево, Пловдив, Благоевград, Плевен, Габрово, Лом, Смолян, Русе, Поморие, Албена и  др.  Участниците и посетителите на отделните акции ще могат да проследяват от екрани в информационните центрове програмата във всеки един от точките на клъстерната мрежа.

ГЛЕДАЙТЕ ОНЛАЙН НА  www.waterbridge.info.

Централен информационен център на Международен Воден Мост 2013 се организира в Интер Експо Център, София. В панаирния център ще се осъществи работна среща „Водни мостове към Европа“. Тя се организира със  съдействието на Министерство на Околната среда и Водите,  Изпълнителната Агенцията по Околна Среда, Българска Асоциация по Водите,  Академия „Иновация в действие“ и Интер Експо Център.Срещата ще даде възможност за актуален диалог върху основните приоритети, залегнали в Стратегията на Европейската комисия за европейско партньорство в иновациите в сферата на водите. На срещата са поканени както представители на МОСВ, МРРБ, Изпълнителната агенция по околна среда,представители на ВиК сектора и бизнеси, свързани с водата, а също така и много  млади хора от български университети , някои от които ще презентират свои иновативни идеи за решаване на глобални проблеми.

ИНОВАЦИИТЕ – ВОДНИ МОСТОВЕ КЪМ ЕВРОПА
Предварителна програма

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАНЕЛ (10:30 – 12:00)
•    Стратегическият план за европейско партньорство в иновациите в сферата на водите  – предистория и цели – представител МОСВ;
•    Предвиждани средства за иновации в сферата на водите по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2019“ – представител на МОСВ
•    „Националната водна стратегия – ключови механизми за успешно водно сътрудничество“ – представител  МРРБ

ПРАКТИЧЕСКИ ПАНЕЛ (13:00 – 14:30)
•    Що е иновация?  – тренинг – лектор от The Business Institute
•    Пътят на водата – проект в действие за воден цикъл на град Габрово – онлайн връзка с Габрово
•    Национални практики в международния мониторинг на водите – представител на Изпълнителна агенция по околна среда
•    Пречистване на отпадни води  без ток . Възможно е!
•    От количката за голф до пътната инфраструктура за  зареждане на електромобили  – за сбъдването на една идея –  представител на „Индустриален Клъстер Електромобили“.

(14:30 – 15:30)
Лаборатория за идеи

•    Млади хора, студенти от академията“Иновация в действие“, представят свои идеи   в сфери на водите и екологията.  „Иновация в действие” е проект на компанията „Солвей Соди “ АД, който издирва устойчиви, иновативни идеи, допринасящи за икономическото и социално развитие на обществото и им помага да се реализират чрез отворени семинари и работилници за иновационни проекти.

Подробна информация за програмата за срещата както и за програмата  в различните информационни центрове вижте на сайта www.waterbridge.info

Международен Воден Мост се осъществява с медийното партньорство на Българска Национална Телевизия и Българско Национално Радио.

Спонсори на събитието са: минерална и трапезна вода ДЕВИН, фондация We are Water, академията „Иновация в действие“ на Солвей Соди, Ideal Standard, BIOROCK-пречиствателни системи.

В повечето центрове на Международен воден мост връзката се осъществява с продукти на VIVACOM.

За въпроси и контакт с организаторите
Антоанета Салфидж
(Национален координатор на форума)
0878 88 69 77; e-mail: asalfij@gmail.com
facebook: International Water bridge/Международен Воден Мост
www.waterbridge.info

Вашият коментар