ПОКАНА към Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, Компонент 4 „Разширяване на достъпа до грижи за туберкулоза за групите във висок риск – бежанци и търсещи убежище; имигранти; млади хора в риск; инжекционно употребяващи наркотици; лица с алкохолна зависимост”:

Заха Хадид и Мигел Анхел Мунар
Обява за набиране на проектни предложения по програма BG06 „Деца и младежи в риск“
07.03.2013
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
08.03.2013

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

отправя

ПОКАНА

към

неправителствени организации за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, Компонент 4 „Разширяване на достъпа до грижи за туберкулоза за групите във висок риск – бежанци и търсещи убежище; имигранти; млади хора в риск; инжекционно употребяващи наркотици; лица с алкохолна зависимост”: · за „имигранти, бежанци и лица, търсещи убежище” за София.  

1.Процедура по подбор на неправителствени организации

2. Основни параметри за работа по Компонент 4 на Програмата: ü за „имигранти, бежанци и лица, търсещи убежище” на територията на област София

3.Условия и ред за кандидатстване, допускане, оценяване и класиране на неправителствени организации за участие в изпълнението на Програмите

4.Критерии за подбор на неправителствени организации

5.Формуляр за заявяване на интерес на неправителствени организации (най-долу)

6.
Резюме на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария

Документите за заявяване на интерес за участие в изпълнението на Програмата трябва да бъдат изпратени на ХАРТИЕН И МАГНИТЕН НОСИТЕЛ на адрес:

Министерство на здравеопазването София 1000 Пл. „Света Неделя” № 5 Структура за управление на Програми, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария (За подбор на неправителствени организации)

КРАЙНИЯТ СРОК за изпращане на документите за заявяване на интерес е

12 март 2013г.

Вашият коментар