Покана за изразяване на интерес за участие в процедура за избор на изпълнител за Разработване на стратегия и план за действие на НДЕФ

Аксесоари за баня от корк
Milano Salone 2013: португалско-японски проект за банята
14.04.2013
Интериор на баня в двор
Банята – отворена и в двор
15.04.2013

Покана на Националния доверителен екофонд за участие в конкурс за избор на изпълнител за разработване на стратегия и план за действие на НДЕФ
Срокът за представяне на документите е 8 май 2013 г.
Националният доверителен екофонд /НДЕФ/ отправя Покана за изразяване на интерес за участие в процедура за избор на изпълнител за Разработване на стратегия и план за действие на НДЕФ в рамките на проект, финансиран от Фонда за институционално развитие на Световна банка. Срокът за представяне на документите за изразяване на интерес е 8 май 2013 г.

Документите за поканата са публикувани на интернет страницата на НДЕФ http://www.ecofund-bg.org/

Вашият коментар