Състезание за намаляване на въглеродните емисии в ЕС

Малки грантове за закупуване на природа
07.04.2013
Национален конкурс „Приятели с водата” за късометражен филм
07.04.2013


Състезание за намаляване на въглеродните емисии в ЕС
Краен срок: 3 месеца след обявяването на 6 февруари
Като част от кампанията „Свят, който харесваш, с климат, който харесваш“ на 11 февруари 2013 г. бе дадено началото на състезание за намаляване на въглеродните емисии в ЕС, което има за цел да отличи най-новаторските и творчески „зелени“ проекти в цяла Европа със съществен принос в борбата с изменението на климата.
Могат да бъдат представени всякакви проекти – широкомащабни или не – които имат за цел намаляване или предотвратяване на емисиите на въглероден двуокис и подобряване качеството на живот. Търсят се най-оригиналните и новаторски инициативи за ниски въглеродни емисии. Могат да кандидатстват отделни лица, предприемачи, компании, публични и частни организации – на практика, всеки, който има добри идеи.
Можете да изпратите проекта чрез онлайн формуляр и да го онагледите с текст, снимки или видеоклипове.
Десетте най-добри проекта ще бъдат избрани с публично гласуване. От тях с помощта на жури ще бъдат излъчени трима победители. В България, Италия, Литва, Полша и Португалия ще бъдат определени пет победители и техните проекти ще бъдат включени в национална кампания и поставени на билбордове през есента на 2013 г.
Можете да кандидатствате в една от следните пет категории:
– Строителство и живот
– Пазаруване и хранене
– Повторно използване и рециклиране
– Пътуване и транспорт
– Производство и иновации


За повече информация: http://world-you-like.europa.eu/bg/

Вашият коментар