28 000 реки са изчезнали от картата на Китай

Живата и мъртвата вода – как да я употребяваме
15.04.2013
16 000 мъртви прасета и 1000 трупове на патици извадиха от реки в Китай
16.04.2013


Реките в Китай са с 28 000 по-малко, сочат резултатите от приключилото през март 2013г. национално преброяване на китайските водни ресурси, което се оказва и първото представително преброяване в подобен мащаб за Китай. В него вземат участие 800 00 инспектори и именно те установяват, че реките в Китай са 22 909. За сравнение обаче според проучване от 1990г на китайското Министерство на водните ресурси  в Китай реките са 50 000. Къде са тогава липсващите 28 000 реки?
От администрацията обясняват липсата на реките предимно с грешки в предходни картографски изследвания. Според природозащитниците обаче повечето от тези реки са реално изчезнали и основната причина за това бързият ръст на икономическо развитие на страната.
Според ООН Китай е една от 13-те страни в света най-засегнати от недостига на вода, проблем, който многократно нараства заради безотговорно изхвърлящите се в реките отровни токсини, които безвъзвратно замърсяват наличните водни ресурси.

Водни експерти от страната алармират за необходимостта от спешни мерки за по-устойчиво развитие на икономиката. Те са на мнение, че е на лице и прекомерната експлоатация на подпочвените водни запаси, което води до опустиняване на горите и до недостиг на дъжд в планинските райони.

Евентуална причина за нарушаване на водния баланс в страната имат и големите водоелектрически проект, които пренасочват трилиони литри вода към сухите райони.

Източник

Вашият коментар