Пречиствателна станция без ток!

avocado289
Вода край Кюстендил лекува от слепота
14.05.2013
лого
Пречиствателни системи BIOROCK®
15.05.2013
пречиствателна система за отпадни води

пречиствателна система за отпадни води

Пречиствателни станции BIOROCK® работят без електричество и без механични компоненти

Пречиствателна станция за къщата и вилата без ток! Да, това вече е възможно.

Благодарение на революционната си технология пречиствателните станции BIOROCK® пречистват отпадните води без да е нужно да се включват в електрическа мрежа, а устройството им е направено без каквито и да било механични компоненти. Само тези две характеристики достатъчно ясно определят предимствата на новите биологични пречиствателни станции – те са изключително евтини при работа и за поддръжка.

Пречиствателните станции BIOROCK® обаче имат и още ред други предимства:

•    Работят без шум и мирис
•    Готови са за експлоатация до 24 часа
•    Активни и при дълги отсъствия от над 6 месеца
•    Предлагат модулни решения
•    Минимални оперативни разходи
•    Най-ниска поддръжка
•    Отлични показатели на водата
•    Опции при вече изградени изгребни ями

Устойчивост
•    Минимално пространство
•    Изключително дълъг живот
•    Ниско количество на утайките
•    Без зареждане на бактерии
•    Без непредвидени разходи
•    Без допълнително оскъпяване
•  икономични и екологични


Традиционните пречиствателни системи се нуждаят от непрекъсната консумация на електричество за задвижване на помпи, компресори или аератори за осигуряване на необходимото количество кислород в системата за осъществяването на аерациония процес. Пречиствателните станции BIOROCK® работят изцяло без електричество и механични компоненти, което значително съкращава разходите за експлоатация и поддръжка.

•    При традиционните пречиствателни системи  процесът на пречистване на отпадни води се изпълнява от техниката, с която са оборудвани… При пречиствателни BIOROCK®  този процес е заменен с естествените природни физически принципи.

пречиствателна система за отпадни води1

Пречистване на отпадни води без електричество!
Как става това?

Пречиствателни системи BIOROCK® използват при работата си  два естествени физически процеса: гравитационен и всмукателен.

При BIOROCK® системите се използва модерна висококачествена технология за пречистване на отпадни води от битови и търговски нужди. Системите BIOROCK® се състоят от различни по големина биореактори със статично неподвижна биологична маса и биологични процеси, които се комбинират като цялостна система с резервоар за първично третиране на водите.

В първичния резервоар за първично лечение или денитрификация попадат всички мазнини, масла, неразтворени вещества и други груби, тежки частици, които са неразтворени или неразтворими. Маслата и мазнините се отделят на повърхността, като образуват слой, плаващ във водата. Твърдите, неразтворени и неразтворими вещества, тежки елементи падат на дъното, където формират т.нар. утайки от отпадъчни води. В средния диапазон на резервоара – под слоя от мазнини и над формиращата се утайката се зауства тръба (преливник), която се свързва с биологичното стъпало – биореактор.

В тази тръба (преливник) има един допълнителен филтър – първичен филтър за отпадъчните води. Той филтрира грубите частици и служи като бариера срещу постъпване на твърди отпадъци от отпадните води в крайния биологичен етап за фино пречистване на водите с BIOROCK® реактора с който се обезцветява, обезмирисява и обеззаразява водата.
BIOROCK® реакторът е пълен със специално разработена от BIOROCK® биологична маса която се аерира по естествен физиологичен принцип с естествената тяга или коминен ефект. Този продукт – ензим спомага за растежа на бактериите като им осигурява една благоприятна среда за тяхното размножаване и гарантира изключително краткосрочни срокове за активност и висока надеждност на системата дори и при дълги отсъствия от над 6 месеца.
Характерната особеност на BIOROCK® системите е, че чистата и без миризма отпадъчна вода може да се използва повторно без да е необходимо да се обеззаразява допълнително.

пречиствателна система без ток

Малки напълно биологични пречиствателни станции – БЕЗ ТОК!

Малките BIOROCK® пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадни води от: къщи, вили, хотелски комплекси, къмпинги и малки населени места, където няма изградена местна канализационна система. Основните източници на отпадъчните води са всички битово санитарни съоръжения: тоалетни, бани, перални, съдомиялни машини и т.н.

Изборът на оптимален вариант на технологична схема е нелека задача, поради многообразието от предлагани продукти.
При избора на пречиствателна система за битовите отпадни води се препоръчва да се обърне внимание на няколко основни фактора. Сред тях са: капацитет на станцията, показатели на пречистване на водата, отчитане на неравномерността на постъпване на отпадните води, отсъствия на ползвателите и условията за обслужване на системата или експлоатациони разходи за поддръжка.

Видове пречиствателни станции

BIOROCK® има две продуктови линии:

BIOROCK® – S серия: S серия обхваща малките пречиствателни станции. Това са компактни модулни решения, съответно за 5, 10, 15 и 25 човека. Паралелно поставени системите могат да обслужват и по-големи обекти – 30, 45, 60 до 150 човека.
BIOROCK® – M серия: M серия за средно големи обекти между 100 до 400 човека. Ако се инсталират паралелно могат да обслужват обекти от 800, 1200 човека и т.н.

За контакти

Вашият коментар