Правят карти с точките на риск от наводнения

kartofi
Стартира ремонт на водния цикъл и в Монтана
01.07.2013
Ayada_Maldives_12
Рока България е „зелена компания“ за пореден път
05.07.2013
akva_kalide

Карти с точки с риск от наводнение


Басейнови дирекции правят карти на точките с риск от наводнения


Басейновите дирекции вече изготвят карти на районите със значителен риск и заплаха от наводнения в България. Целта е да се намалят неблагоприятните последици за човешкото здраве, околната среда, стопанската дейност и културното наследство. Това съобщава Румелия Петрова, началник отдел „Планове за управление“ в Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район“ пред агенция Фокус.

Работата е част от проект „Разработване на Планове за управление на риска от наводнения“, финансиран по ОПОС. Оценката и управлението на риска от наводнения се извършват в изпълнение на европейска директива за наводненията 2007/60/ЕС, отразена и в българския Закон за водите.

Управлението на риска от наводнения се извършва по райони на басейнов принцип – Дунавски, Източнобеломорски, Западнобеломорски и Черноморски. То включва три основни етапа:

– предварителна оценка на риска от наводнения;

– изготвяне на карти на заплаха и на риска от наводнения;

– разработване на План за управление на риска от наводнения с програма от мерки.

Целта на картите е да се определи степента на заплаха и обхватът на заливане на тези райони при наводнения с вероятност за настъпване 5%, 1% и 0.1% (повторяемост на 20, 100 и 1000 години), както и попадащите в залетите територии обекти, имащи отношение към човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство, обясни още Петрова.

Вашият коментар