Златоград вече чака оферти за хващане на минералната вода

Уникалните трицветни езера в кратера на вулкана Келимуту
07.08.2013
christmas-decorations-bathroom1
Инж. Иван Иванов: „Защо да има помощи за ток, а да няма за вода?“
09.08.2013

минерална вода в Златоград


За сондаж и проучвания на река Ерма са отделени  2.5 млн лева

На 01.08.2013г. община Златоград обяви процедури за избор на изпълнители за изграждане на сондаж по проект „ Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград” и провеждане на хидроложски изпитания на водовземното съоръжение.

Изграждането на водовземното съоръжение включва прокарване на сондаж в Ерма река с проектна дълбочина от 860 м. Сондажът има за цел да улови 90-градусовите минерални води с помощта на  помпа и автоматика. Изпълнителят ще трябва да проведе и хидроложски изпитания, включително дейности за интензификация на водоносния хоризонт, опитно-филтрационни изследвания, вземане и анализ на водни проби за определяне на качеството на подземните води. Очакваната температура на геотермалната вода е около 89-92 градуса.

Финансирането на проекта е целево със средства от ПУДООС. Разполагаемият финансов ресурс за изграждането на сондажа е 2 491 747.68лв без ДДС, а за хидроложските изпитания е 65 000лв. без ДДС. Прогрозният срок за изпълнение на дейностите, включващи строително-монтажни работи и сондажни работи, както и хидроложски изпитания, е 12 месеца.

Реализирането на проекта за оползотворяване на геотермалната енергия ще създаде нови възможности за осигуряване на заетост и стабилизиране на общинската икономика, сигурни бюджетни приходи и финансова независимост при изпълнението на различни инвестиции.

На 30.08.2013г. от 11ч. в административната сграда на община Златоград ще бъдат отворени постъпилите оферти за изграждане на сондажа.

Източник

Вашият коментар