Конференция подготовка за Световния ден на водата

toilet-golf-set1
Световен ден на водата 2014: ВОДА И ЕНЕРГИЯ
06.01.2014
Daymon_sudio
Студентски конкурс за фотографии и аудио-визуални продукти на тема „Ти си вода”
14.01.2014

13-16 януари 2014/ Сарагоса, Испания

ООН обяви  темата за 2014 година във връзка със Световния ден на водата. Тя е Вода и Енергия.

Вода и Енергия са тясно свързани и взаимозависими. Взаимовръзките между Вода и Енергия имат съществена роля в програмата на ООн за устойчиво развитие за периода след 2015 година. Има ключови предизвикателства, връзки и възможности за реализиране на синергии и ползи от съвместни дейности между Вода и Енергия, включително и във връзка с разработването на зелени икономики. Партньорствата сред институции, агенции и заинтересовани страни могат да помогнат за постигането на някои от тези ползи.
Конференцията в Сарагоса, организирана от програмата на ООН-Вода за застъпничество и комуникация (UNW-DPAC), ще се фокусира върху връзката „вода и енергия“ или „енергия за водата“ в търсене на практически опит и ефективни инструменти за партньорства, които да подпомогнат разработването на подходящи съвместни инициативи и мерки за управление с цел идентифицирането на синергии и оптимизиране на взаимните ползи. Дискусиите ще се концентрират върху това как партньорства могат да помагат за реализирането на дейности с висока ефективност на вода и енергия, които гарантират сигурността и устойчивостта на ресурсите.

Вашият коментар