Каталог

24.04.2011

„Софийска вода“АД

осигурява услугите водоснабдяване,канализация и пречистване на отпадъчните води на територията на Столична община. Водата, която доставя, достига до над 1 500 000 жители на столицата на […]
24.04.2011
solar3

WILO

Фирма WILO AG, – един от световно известните производители на помпи и помпени системи за отопление и климатизация, водоснабдяване, отводняване, дренаж и пречистване, е създадена през […]
24.04.2011

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ

СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АНАЛИЗ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ е част от структурата на Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация – Овча купел. Това е първата […]
24.04.2011

Специализирана лаборатория за изследване на утайките от ПСОВ

Специализирана лаборатория за изследване на утайките от ПСОВ      София 1080, България Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, е-mail: soil@mail.bg +359 2 824 61 41 +359 2 […]