Новини

07.04.2013

Състезание за намаляване на въглеродните емисии в ЕС

Състезание за намаляване на въглеродните емисии в ЕС Краен срок: 3 месеца след обявяването на 6 февруари Като част от кампанията „Свят, който харесваш, с климат, […]
07.04.2013

Малки грантове за закупуване на природа

Малки грантове за закупуване на природа Краен срок за подаване на предварителни предложения: 1 май 2013 г. Националния комитет на Международния съюз за опазване на природата […]
07.04.2013
Elba_Tobacco

Международна награда за устойчиво управление на речните басейни

Международна награда за устойчиво управление на речните басейни Краен срок: 30 април 2013 г. Целта на този проект е да се направи устойчив достъпът до чиста […]
07.04.2013

Покана за представяне на дейности към Momentum for Change: Women for Results

Секретариат по изменение на климата на Организацията на обединените нации: Покана за дейности Краен срок: 26 април 2013 г. Секретариат по изменение на климата на Организацията […]