Сдружение „Аз обичам водата“

Стартира изпълнението на договор за изграждане на две пречиствателни станции за питейни води край София
24.02.2009
Steffen_002
Басейните от благородна стомана – най-изгодната дългосрочна инвестиция
12.03.2009
logo-BG-i-love-waterЕ

“Аз обичам водата” е сдружение с идеална цел, чийто основен приоритет е: изграждане и стабилизиране на единна гражданска позиция за опазване на естествените водни ресурси и устойчивата им употреба в човешкия бит.


Организацията е неправителствена, нерелигиозна, политически и финансово независима. Сдружението обединява  експерти от  медийните и университетските, културните и бизнессредите в България и Русия и ще работи активно, за да получи   официална подкрепа от националните и международните институции, екологични организации, така и масовата подкрепа на граждани от различни  националности.
Основните цели на Сдружението са:

1. Подпомагане изграждането на единна гражданска позиция за опазване на естествените природни ресурси и устойчивата им употреба в човешкия бит. Събуждане на чувството за човешки дълг, съпричастност и взаимообвързаност с водата у възможно най-много хора – без разлика във възраст, пол, религия, социално положение.

2. Повишаване равнището на българската еко култура. Популяризиране на реалната ситуация с природния ресурс както в световен, така и в национален план, запознаване на обществеността с исторически факти и научни изследвания за характеристиките на водата във всичките й форми и създаване на условия за рационални подходи при нейното потребление в човешкия бит. Разработване на общообразователни програми съвместно с висшите училища за ефективно използване и управление на водата в помощ на  различни слоеве от обществото и индустрията.

3. Разработване и популяризиране на инициативи и политики за екологично съзнание през целия живот, за превръщането на порива за опазване и правилно потребление на водата в несъзнателен навик и естествен инстикт.

4. Развитие на национално и международно сътрудничество в областта на екологията. Установяване на директна връзка с национални и международни неправителствени и правителствени организации и съвместна дейност по проекти с глобално и локално значение.

5. Подпомагане районите с минерална вода за превръщането им в дестинации с модерни терапевтични и релаксиращи спа услуги.

6. Подпомагане изграждането на модерна ВиК канализация с ефективни пречиствателни инсталации.
7. Подпомагане обучението на млади специалисти и иновационни проекти в областта на водите и екологията, включително със специализирана литература и връзка със специализирани лаборатории.
Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели, са:
1. Разработване и управление на проекти в областта на екологията, е потреблението и пречистването на водата, употребата и за питейни, производствени и оздравителни нужди.

2. Организиране на масови инициативи  с основна тема вода, във всичките и форми и възможности за потребление в човешкия бит, които да са насочени към най-широк кръг от обществото – конкурси, концерти, филми, изложби, национални и международни форуми, изложения, семинари, конференции, дискусии.

3. Организация и провеждане на курсове за специалисти от различни нива в икономическите области, пряко свързани с водата, както и на  информационни  турове с опознавателна цел за обучение от чуждия опит.

4. Осъществяване на консултантска, аналитична, прогностична и експертна дейнoст в областта водните сектори и по-специално в секторите за домашно потребление и използването на водата, в частност минералната за терапевтични и оздравителни нужди.

5. Осъществяване на контакти с общините и местните структури, популяризиране на наболелите екологични проблеми, разпространение на информация за безценните качества на водата и за възможностите за пестенето на природния ресурс.
Съвместна работа по проекти с водоснабдяването, пречистването на водите, потреблението на вода, организиране на инициативи за сплотяване на общественото мнение на местно ниво около една кауза –  водата е живот.

6. Oсъществяване на контакти и съвместни инициативи с електронните и печатните мeдии, с представители на бизнеса, индустрията, държавната администрация, местните власти, неправителствени организации, както и със сродни сдружения и институции от страната и чужбина с цел своевременна и точна информация за състоянието на  водата във различните и форми и за ефективно решаване на проблеми в социалните и икономически сектори, пряко или косвено свързани с потребление на вода.

7. Изграждане на информационен център за водата, в който да се представят разнообразието от питейни и минерални води в България, да се отразява реалното състояние на ВиК инсталациите, да се представят нови форми за пречистване и икономично потребление, да се предлага  специализирана литература. Издаване на популярна литература – книги, каталози, карти, брошури.

8. Организация и реализация на международен обмен на културни и образователни програми, студенти, реподаватели, експерти и специалисти.

УЧРЕДИТЕЛИ

на Сдружение с нестопанска цел в частна полза:
“АЗ ОБИЧАМ ВОДАТА”

1. АНТОАНЕТА ИЛИЕВА САЛФИДЖ – издател и главен редактор на списание „Баня&Spa“

2. Ламбрина Цочева – специалист реклама в списание „Наш дом“

3. ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА ГЕЛОВСКА         главен редактор на списание Horemag

4. ЗДРАВКА ЖЕЛЯЗКОВА САФАРИ         собственик на фабрика за мебели „Визател“

5. ОЛГА АЛЕКСЕЕВНА БУТАКОВА      – председател на руската Международна Академия на Здравето и главен лекар към  
Института за възстановяване на здравето

6. ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА         мениджър маркетинг и реклама на „Болкан Медиа Груп“

7. ТАТЯНА ВЛАДИМИРОВНА ЧЕРТОРИЦКАЯ   председател на общорусийската обществена                                   
организация „Женски социал-демократически конгрес“

8. ЦВЕТАНКА МАРИНОВА РОГЕВА-ПАНОВА    администратор в СУ“св. Климент Охридски“

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Антоанета Салфидж – председател
Петя Кръстева –  
Екатерина Геловска
Здравка Сафари
Цветанка Рогева – Панова


ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Въведете кода
To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.

[dynamictext* alt-mail "CF7_email"]

Вашият коментар