ISH 2009: Да пощадим природата!

Toto
TOTO се показа пред Европа
15.04.2009
3-Nova-Light
GROHE EcoJoy – създадена, за да пести
15.05.2009
stand

ISH 2009, най-голямото международно изложение за банско оборудване, сградни и енергиийни системи, климатизация и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за юбилейния 50-и път се проведе във Франкфурт, Германия.

Въпреки световната икономическа криза всички 10 палати на огромния панаирен комплекс бяха запълнени от представителните експозиции на над 2400 производители от целия свят. Пестене на енергия и сърханение на природните ресурси – това бяха двата доминиращи признака, които като своеобразен лайтмотив обединиха иначе разнообразните и много атрактивни щандови композиции и забележителни иновационни технологии в областта.

ISH 2009 демонстрира по категоричен начин, че производителите на системи за строителство, отопление и енергетика са със целеустремено екологично съзнание и са категорично решени да отстояват принципи, които щадят природата и енергията. Над 700 изложители в сектора на банята се представиха с продукти, които пестят вода и електроенергия, работят със системи за рециклиране на вода или пък с дизайн, създаден за да подкрепя естествената природна среда. В областта на системите за строителство и производство на енергия пък над 950 производители представиха иновационни решения за зелена строителна технология, която в максимална степен работи със захранване от възобновяими енергийни източници.

Юбилейното издание на световното биенале премина и под наслова на прекрасната инициатива „Синя отговорност”. В акцията „Синя отговорност” се включиха почти всички членове на   Германската браншова камара на производителите, като представиха на щандовете си продукти с висока степен на грижа към природните ресурси. Проектът се отличаваше с изключителната си социална насоченост и караше посетителите да се заинтересуват от новите възможности за пестене на вода и енергия или пък просто да си отговорят на въпроса защо въобще е нужно да щадим природата. Лицата на хора от цялата земя и от всички възрасти гледаха от плакати, постери и флайери, разхвърляни буквално навсякъде сред изложбените палати. И всички те  задаваха един-единствен въпрос: „Знаеш ли, че?”

Антоанета Салфидж,
София-Франкфурт

Вашият коментар