СЪЖИВЯВАНЕ НА ВОДАТА?

В началото било SPA- сибо
08.01.2010
Видове сауна и как да я използваме
Сауна вкъщи?
10.01.2010
grander003


Възможно е, с технологията на тиролеца Грандер

Естественият източник на вода е бил основополагаща причина за изграждане на селища и за възникване на някаква организирана форма на човешка дейност, откакто свят светува.

През последните векове обаче обществото изгради огромни градски системи, които поеха немислими преди многомилионни маси от хора.

Благодарение на техниката човек вече е в състояние да докара вода за своите нужди дори в пустините. Това го накара да се възгордее и да се обяви за „господар” на природата. Докога ли?

Масовите епидемии от дифтерит, холера, туберкулоза, дизентерия и коремен тиф, отнели живота на хиляди хора в големите градове през ХІХ век, са трагичен, но поучителен начин, по който водата напомни за себе си. Това накара учените да заговорят на висок глас за хигиена и задължително пречистване на водите за питейни и битови нужди.


Новият ХХ век продължи битката за „чиста вода” с помощта на химията, разкрила формулата на тайнствената течност – Н2О. След въвеждането на задължителни санитарни норми за водите постепенно целият цивилизован свят премина на химическа обработка на водите за питейни и битови нужди. Човечеството тържествено отбеляза победа над масовите епидемии и болести, причинявани от замърсени води. Градовете продължиха да се разрастват с шеметни темпове. Човек навлезе дълбоко в недрата на земята, впрегна енергията на всичките му познати стихии, позволи си дори да коригира природата, променяйки руслата на течащи от векове в една и съща посока реки и потоци…

И започна да води нова тъжна статистика. Промишлеността и индустрията оставяха след себе си все повече мъртви водни басейни. През 80-те години се заговори на висок глас за тежки дегенеративни болести, причината за които е прекалената химизация на водата. През 90-те години на ХХ век хлорът и производните му над 300 химически съединения в пречистената градска вода бяха посочени като системен враг на човешкото здраве, виновен за многобройни мутагенни процеси в човешкия организъм и взрив на онкологичните заболявания. Учените по цял свят отбелязаха необходимостта от нов системен подход към Нейно величество Водата и за първи път погледът им бе прикован от структурата на познатата ни прозрачна течност.

Погледната отблизо, водата обаче се оказа съвършено непозната!

„Това, което знаем за нея, е капка в световния океан на познанието, а останалото е загадка за нас”, бяха принудени да признаят светлите умове на човешкия род.
В края на ХХ и началото на ХХІ век хората заговориха с дълбоко уважение за Онази, която носи живот на земята. Учените разбраха, че водата притежава памет и с нея трябва да общуваме като с живо, разумно същество. Тя далеч не е само познатата ни химична формула и не съществува във вид на отделни молекули. За първи път науката погледна сериозно на всички ритуали и обреди,  свързани с водата, практикувани хилядолетия наред от хората. Заговори се, че „баенето на вода”, „кръщението с вода”, „водосветът” и „молитвите за дъжд” не са „бабини деветини”. Нещо повече, учените доказаха в своите лаборатории, че това несъмнено е така!

Епоха на Водолея, белязала началото на ХХІ век, възбуди темата „съживяване” на водата, силно травматизирана в градските инсталации за водоснабдяване и пречистване. Йохан Грандер, така се нарича австриецът, който създава първите устройства за ревитализиране (съживяване) на водата.
„Много хора наблюдават водата, изследват я, но аз успях да видя и разбера някои неща за нея”, отбелязва самоукият естествоизпитател. В основата си технологията на Грандер се гради върху естествените, природни качества на носителката на живот – постоянно въртеливо, вихрово движение, енергийна и информационна наситеност, носена от водата, естествено извираща на повърхността на земята. Когато създал своето устройство, Йохан Грандер го изпробвал и на практика. Оказало се, че работи удивително добре и дава чудесни резултати – водата ставала по-добър разтворител, ставала по-мека и пивка, патогенните микроорганизми не се развивали в нея, корозията и замърсяването на водопроводните инсталации с котлен камък спирали само за няколко седмици. „Аз не се наемам да обяснявам защо става така. Нека учените да отговорят на тази загадка. А дотогава ползвайте съживената вода, тя е прекрасна!”

И учените се заели да намерят отговор на поставената от находчивия австриец загадка. Д-р Хорст Фелш е първият учен в Тирол, който през 1993 година започва да изследва технологията „Грандер”. Той все още чува съмнения, че тази технология може да се окаже недостатъчно ефективна, че не е известен принципът й на действие и в крайна сметка прилагането й е въпрос на доверие. За да отговори на тези опасения, д-р Фелш показва резултатите, получени при изучаването на технологията в своята изследователска лаборатория с помощта на научни методи, които могат да бъдат повторени всеки път. А това е доказателство, че тези резултати не са случайност. Това потвърждават и безбройните потребители на технологията “Грандер” по цял свят.
Научните експерименти доказват, че технологията “Грандер” променя кластерната структура на водата (начина на подреждане и групиране на водните молекули), което води до бактериологични промени (променя качествата й като среда за развитие на микроорганизмите). Бактериите веднага реагират на промените в средата, създадена с помощта на технологията “Грандер”, като за кратко време остават само малки колонии (the pin-point size colonies) – индикация за масова смърт на бактериалните клетки, причина за която е бактерицидният ефект на средата. Този ефект дава възможност за широко приложение на водата, ревитализирана по технологията “Грандер”.
С помощта на “Грандер” технологията е възможно водата да се бутилира без добавяне на каквито и да е бактерицидни реагенти и тя да остане бактериално чиста с години. „А запазването на питейната вода чиста е един от най-големите проблеми на нашия век”, подчертава д-р Фелш.

Водата има способността да реагира като живо същество, притежаващо имунна система – тя има защитен механизъм срещу външните замърсяващи реагенти. И отговорна за това качество на водата е нейната вътрешна структура. Структурните промени водят до промяна в качеството на водата, което означава, че една и съща вода с един и същ химичен състав може да притежава различни физични и микробиологични качества. И стабилността на структурата има решаваща роля за това.
Как работи технологията “Грандер”? Тя създава стабилна структура, която прави водата устойчива на външните замърсяващи реагенти.
„Изследвахме технологията “Грандер” повече от 10 години в московската Академия на естествените науки – разказа неотдавна на пресконференция в БТА академик Юрий Анатолиевич Рахманин, главен експерт по водите за цяла Русия, при първото официално представяне на тази уникална технология в България. – При проведените експерименти по повече от 100 параметъра тя показа уникални свойства – висока бактериостатичност по отношение на патогенните микроорганизми, висока поддръжка на сапрофитите и на живите организми – растения, животни и хора. Отлично поведение по отношение на техническите съоръжения за пренос и съхранение на вода. Затова ние включихме вода, обработена по технологията “Грандер”, в нашите космически програми като прекрасно средство, поддържащо живота на космонавтите в екстремните условия на космоса. Руската академия награди Йохан Грандер с държавна награда за принос към човечеството и науката.”
Ефектът на Грандер представлява създаване на по-добра вода посредством промяна на нейните физични и микробиологични качества. И този факт се доказва и потвърждава всеки път както от хилядите научни изследователи, така и от безбройните потребители на технологията “Грандер” по цял свят.
Убедени сме, че през ХХІ век човечеството ще намери сили да приложи своя творчески гений в градивна посока и ще престане да измъчва и травматизира онази, която му носи живот. А дотогава нека всеки от нас се вгледа отблизо във водата, с която общува всекидневно. Нека й каже няколко добри, изпълнени със съкровен смисъл думи, да й благодари за това, че я има. Само така животът ще продължи и ще можем да живеем още дълги години на земята.

текст Иван и Елена Тодорови

Вашият коментар