Напрегнато ли живеете?

СПА ВИКТОРИНА
07.05.2010
История на сапуна
Митове за сапуна
11.05.2010

1. Как реагирате, когато някой повиши глас?
а. Опитвате се да разберете какво го прави агресивен – 2 т.
б. Не му обръщате внимание- 5 т.
в. Чувствате се неудобно и не намирате смелост да го спрете – 10 т.
2. Често ли ви се случва да бъдете груби с другите?
а. Рядко, но основателно – 2 т.
б. Само когато се налага.
в. Не никога не съм груба – 10 т.

3. Прави ли ви напрежението по-добри?
а. Зависи – 2 т.
б. Да, защото ви принуждава да поемате някои отговорности- 5 т.
в. Не, то само усложнява живота – 10 т.

4. Подходящият синоним на думата напрежение е:
а. Неудовлетвореност – 2 т.
б. Гняв – 5 т.
в. Страх – 10 т.

5. Смятате ли се за добре организирани?
а. Да. Имате дарба в тази насока – 2 т.
б. Горе-долу – 5 т.
в. Не, никога не успявате да организирате нещата си – 10 т.

6. Лесно ли заспивате вечер?
а. Веднага щом легнете – 2 т.
б. Зависи – 5 т.
в. Не. Често ви измъчват тревожни мисли – 10 т.

7. Докато шофирате, непознат се изпречва на пътя ви.
а. Възмущавате се – 2 т.
б. Вбесявате се – 5 т.
в. Уплашвате се – 10 т.

8. Сутрин трудно си спомняте какво сте сънували.
а. Обикновено си спомняте сънищата – 2 т.
б. Някога помните, друг път – не – 5 т.
в. Нямате никакъв спомен – 10 т.

Резултати:

От 16 до 37 точки: Спокойни и разумни сте. Рядко се гневите за незначителни неща. Умеете да разграничавате същественото от маловажното. Не обичате излишно да усложнявате живота си.

От 38 до 59 точки: Често преувеличавате фактите, готови сте от мравката да направите слон. Нервни и сприхави сте, избухвате с повод и без повод. Научете се да се владеете, да отдавате значение само на важни неща. С нерви и скандали няма да постигнете много.

От 60 до 80 точки: Достатъчно е някой да повиши глас и цялата ви сигурност и увереност се стопяват. Мразите да поемате отговорност, тъй като сте неуверени в себе си. Няма от какво да се страхувате. Бъдете по-твърди и непоколебими.

Вашият коментар