ТЕСТ ЗА ВОДАТА – от часа по химия

kids_bathroom2
С 30 млн. куб. м ще бъде увеличен обема вода от язовир Въча за производство на електроенергия
24.08.2010
ayurveda10
Какъв тип съм според аюрведа?
07.09.2010

Въпрос 1.

Какво представлява тежката вода?
А. водороден двуокис H2O
B. двудеутериев окис D2O
C. тритиев двуокис T2O
D. азотен двуокис N2O

Въпрос 2.

Под границата на коя температура водата започва да се разширява извънредно при охлаждане?  

А. 4°C
B. 0°C
C. -4°C
D. -10°C

Въпрос 3.

Солите на кой елемент можем да открием в твърдата вода?

А. на натрия
B. на магнезия
C. на калия
D. на алуминия

Въпрос 4

Колко водни молекули можем да открием в една молекула стипца?

А. 10
B. 12
C. 24
D. 36

Въпрос 5.

Коя от следните функции водата не изпълнява в човешкото тяло?

А. осъществява обмена на газове
B. смазва сухожилията между костите
C. помага на температурния баланс на тялото
D. разгражда хранителни вещества от храната

Въпрос 6.

Колко процента от тялото на един възрастен човек е вода?

А. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 80%

Въпрос 7.

Колко процента от световните запаси на питейна вода се намират в страните от Близкия Изток?

А. 1%
B. 2%
C. 5%
D. 10%

Въпрос 8.

Колко процента от естествения лед на света се намира на Антарктида?
А. 70%
B. 80%
C. 90%
D. 100%

Въпрос 9.

На коя дата отбелязваме световния ден на водата?

А. 22 Февруари
B. 22 Март
C. 22 Април
D. 22 Май

Въпрос 10

Кое от следните не е форма на водата, образувана чрез кондензация?

А. росата
B. мъглата
C. леката мъгла със ситен дъжд
D. изворът

Въпрос 11.

Какви са характеристиките на състоянието на водата в което лед, вода и пара са в равновесие?

А. температура 0.01 °C и налягане 4.56 mm Hg
B. температура 0.02 °C и налягане 4.58 mm Hg
C. температура 0.03 °C и налягане 4.60 mm Hg
D. температура 0.04 °C и налягане 4.62 mm Hg

Въпрос 12.

Колко литра вода трябва да пие възрастния човек на ден?

А. 1 – 2
B. 2 – 3
C. 3 – 4
D. 4 – 5

Въпрос 13.

Как се казва водната енергия?

А. хидроелектричество
B. термално електричество
C. геотермално електричество
D. хидрологическо електричество

Въпрос 14.

По принцип колко процента вода съдържа човешкото тяло?

А. 60%
B. 70%
C. 80%
D. 90%

ОТГОВОРИ

1.    деутериев двуокис D2O
2.    4°C
3.    на магнезия
4.    24
5.    осъществява обмена на газовете
6.    60%
7.    1%
8.    90%
9.    22 Март
10.    изворът
11.    температура 0.01 °C и налягане 4.56 mm Hg
12.    3 до 4
13.    хидроелектричество
14.    80%

Под седем верни отговора – вие не сте били в час по химия, когато са ви преподавали  за водата!!!

Вашият коментар