БИОСИСТЕМ – 23

АКВАПАРТНЬОР
19.12.2010
БИОТАЛ БЪЛГАРИЯ
19.12.2010

БИОСИСТЕМ – 23

– Подземни готови биопречиствателни станции за БОВ от 7 до 100 Е.Ж.
– Физико-химични пречиствателни станции
– Омекотители за вода за битови и индустриални нужди
– Филтрационни системи за индустрията и басейни

София, ул. „Христо Белчев” 15,
тел. 02/932 90 76, факс 02/917 39 61
e-mail: info@biosystem23.com

Вашият коментар