БИОТАЛ БЪЛГАРИЯ

БИОСИСТЕМ – 23
19.12.2010
BNNS Solar System
19.12.2010

БИОТАЛ  БЪЛГАРИЯ

– Производство и монтаж на пречиствателни инсталации за биологическо пречистване на битови и фекални отпадъчни води
–   Изработване на  кало-маслоуловители
–   Изработване на резервоари за питейни води (за хидрофори)

Варна, Западна промишлена зона №829,
тел. 052/57 22 71, факс 052/ 57 22 72
e-mail: office@biotalbg.com

Вашият коментар