Ерато Холдинг АД

danfoss_logo
ДАНФОС – Danfoss
18.12.2010
SREDA
18.12.2010

Лице за контакт: З. Бузова
Хасково
п.к.6300
Адрес: бул. „Съединение“ 67
Тел. 038603032
Факс: 038603010
e-mail: reklama@erato.bg

Търговия с отоплителна и климатична техника;производство на топлотехнически
изделия: котли на твърдо гориво, електрически, на биомаса, алуминиеви радиатори ,
камини с водна риза, отоплителни тела за баня, лири и др.;
пълен инженеринг на отоплителни, водопроводни и климатични системи в битовата и
промишлената сфера; изграждането на системи и технологии за енергийно използване на
възобновяемите енергийни източници.

Вашият коментар