МУЛТИРОК

МЕКС
18.12.2010
МС-България
18.12.2010

МУЛТИРОК

Доставка на технически гранит (гранитогрес), италианска стенна и подова керамика, мебели за баня.

София 1229
кв. “Бакърена фабрика”, ул. “Владимир Зограф” 114
тел.: 02/934 01 10, 934 24 10, факс: 02/934 01 40
Мобилен:
E-mail: multirok@mail.orbitel.bg

Пловдив 4000
кв. “Капана”, ул. “Златарска” 26
тел. 032/63 23 19
Мобилен: 088/832 86 57
E-mail:

Бургас 8000
ул. “Съединение” 8
тел./факс 056/4 24 63
Мобилен: 088/832 86 57
E-mail:
с. Черноморец 8142
тел./факс 05510/27 63

Вашият коментар