ПАЛАДА КОНСУЛТ

ПАРТНЕР&СИНОВЕ
19.12.2010
МИЛЕНА ПУУЛС
19.12.2010

ПАЛАДА КОНСУЛТ
Строителство, строителни скелета, професионални изсушители за въздух

София, бул. “България”, бл. 1, вх. 1, ап. 2, тел./факс 02/958 12 52
e-mail: office@paladaconsult.com

Вашият коментар